کلید واژه :

اکسیژن سنج خون

دستگاه شارژی اکسیژن سنج خون تولید شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دستگاه شارژی اکسیژن سنج خون تولید شد

یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به ساخت دستگاه ها اندازه گیری میزان اکسیژن شد که بر خلاف سایر دستگاه های مشابه برای شارژ آن از باتری استفاده نشده است.
ابداع انگشتر نظارت بر کیفیت خواب

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ابداع انگشتر نظارت بر کیفیت خواب

بسیاری از افراد دوست دارند بر خواب شبانه خود نظارت داشته و از کیفیت آن آگاه شوند، اکنون شرکت "sleepon" با توسعه یک دستگاه این خواسته را به واقعیت تبدیل کرده است.