کلید واژه :

اقدام علیه کرونا

کرونا آشفتگی نظام خدمات درمانی آمریکا را فاش کرد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا آشفتگی نظام خدمات درمانی آمریکا را فاش کرد

مدیر ارشد یک وبگاه آمریکایی در یادداشتی تصریح کرد که شیوع «کرونا» در حقیقت نظام آشفته خدمات درمانی آمریکا که بر پایه کسب سود و نه رفاه حال مردم این کشور استوار است، فاش کرد.