کلید واژه :

افزایش کلر آب

آیا آب شرب تهران از کرونا مصون است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آیا آب شرب تهران از کرونا مصون است

معاون نظارت بر بهره برداری آبفای استان تهران گفت: به تمامی زیر مجموعه ها دستورالعملی ابلاغ شده که میزان کلر زیر ۸ PPM نباشد.