کلید واژه :

افراد قد بلند

احتمال بروز واریس در افراد قد بلند بیشتر است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

احتمال بروز واریس در افراد قد بلند بیشتر است

مطالعات جدید محققان دانشگاه استنفورد نشان می دهد احتمال بروز واریس در افراد قد بلند بیشتر است و به ازای هر چهار اینچ (10.6 سانتی متر) قد بلندتر، خطر ابتلا به واریس 25 درصد افزایش می یابد.