کلید واژه :

ارزیابی اثرات محیط زیستی

کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی

دبیر همایش ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران ضمن اشاره به اینکه مسئله اثرات محیط زیستی یکی از مسائل مهم تاریخی و حل نشده محیط زیست ایران است، گفت: رویداد «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران» قرار است با گردهمایی جمعی از نمایندگان گروه های ...
ارزیابی های زیست محیطی به طرح جامع مدیریت شهری تهران اضافه می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ارزیابی های زیست محیطی به طرح جامع مدیریت شهری تهران اضافه می شود

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن اشاره به در نظر گرفتن ارزیابی راهبردی زیست محیطی برای طرح های جامع مدیریت شهری گفت: طی سال های گذشته ملاحظات زیست محیطی بیشتر به صورت خرد و در مقیاس کوچک در پروژه های شهری دیده می شد.