کلید واژه :

ادارات استان مرکزی

نتایج پایش بهداشتی ادارات استان مرکزی مطلوب است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نتایج پایش بهداشتی ادارات استان مرکزی مطلوب است

استان ها > مرکزیاراک - ایرنا - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: نتایج ارزیابی و پایش بهداشتی سازمان ها و ادارات استان مرکزی در رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع…