کلید واژه :

اخبار کوتاه زیست محیطی

اخبار کوتاه محیط زیست استان اصفهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اخبار کوتاه محیط زیست استان اصفهان

کسب رتبه برتراداره کل محیط زیست استان درحوزه فناوری، دستگیری شکارچیان متخلف در کاشان، جلوگیری از فعالیت یک واحد خدماتی آلوده کننده محیط زیست در خوانسار، تحویل بیش از 900 تن پسماند در هفته به سایت بازیافت لنجان از مهمترین اخبار زیست محیطی هفت روز گذشت...
اخبار کوتاه زیست محیطی استان اصفهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اخبار کوتاه زیست محیطی استان اصفهان

وضعیت ناسالم هوای اصفهان، جلوگیری از فعالیت سه واحد آلوده کننده درمبارکه، تشکیل جلسه شورای اداری حفاظت محیط زیست ، جلوگیری از فعالیت یک واحد بسته بندی غیر قانونی پسماندهای ویژه صنعتی در شاهین شهر و صدور حکم رفع تصرف اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کرکس ...
اخبار کوتاه زیست محیطی استان اصفهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اخبار کوتاه زیست محیطی استان اصفهان

بررسی وضعیت تالاب شور گلپایگان، دستگیری شکارچی غیر مجاز پرنده در تالاب گاوخونی و دستگیری متخلفان شکار و صید در منطقه حفاظت شده کرکس و کاشان از خبرهای زیست محیطی یک هفته اخیر در استان اصفهان است.