کلید واژه :

ابرباکتری

ایجاد ابرباکتری با استفاده از ژل ضدعفونی صحت ندارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ایجاد ابرباکتری با استفاده از ژل ضدعفونی صحت ندارد

یکی از اساتید دانشگاه لینکلن هشدار داده است در صورتی که از ژل دست بیش از حد استفاده شود، باعث مقاومت باکتری و ایجاد یک ابرباکتری خواهد شد که سلامت بشر را در معرض خطر انقراض قرار خواهد داد و این مطلب دست به دست در فضای مجازی می چرخد و نگرانی هایی را ا...