کلید واژه :

آلودگی آب آشامیدنی

رهاسازی زباله و فاضلاب های انسانی در پیکره علم کوه کلاردشت

علم کوه شهرستان کلاردشت

رهاسازی زباله و فاضلاب های انسانی در پیکره علم کوه کلاردشت

نوشهر- پایگاه خبری محیط زیست ایران - علم کوه شهرستان کلاردشت به عنوان دومین قله مرتفع کشور که همه ساله در فصل کوهنوردی میزبان هزاران کوهنورد و گردشگر است، این روزها به علت رهاسازی زباله و دفع غیر اصولی فاضلاب های انسانی حال خوشی ندارد.