کلید واژه :

آسفالت ضد آفتاب

محقق ایرانی آسفالت ضد آفتاب تولید کرد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

محقق ایرانی آسفالت ضد آفتاب تولید کرد

گروهی از محققان با همکاری یک پژوهشگر ایرانی با استفاده از یک نانوکامپوزیت روشی برای افزایش مقاومت قیر در برابر نور فرابنفش یافته اند. این ماده در حقیقت ماده ضد آفتاب برای آسفالت عمل می کند.