کلید واژه :

آزمایش تشخیص کرونا

دلایل موفقیت آلمان و ضعف فرانسه در بحران کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دلایل موفقیت آلمان و ضعف فرانسه در بحران کرونا

واکنش آلمان به همه گیریِ کووید-۱۹ در بسیاری از رسانه ها مورد تحسین قرار گرفت و بسیاری از تحلیلگران می گویند که این کشور برای تمام جهان به نمونه ای موفق برای چگونگی کنترلِ شیوع این ویروس تبدیل شده است.