کلید واژه :

آزمایش بالینی پلاسما

آزمایش بالینی پلاسما در ژاپن برای درمان کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آزمایش بالینی پلاسما در ژاپن برای درمان کرونا

گروهی از پزشکان ژاپنی در نظر دارند آزمایش بالینی پلاسما درمانی برای بیماران مبتلا به کرونا را آغاز کنند. در این روش درمان، پلاسمای خون افراد بهبود یافته از کرونا به افراد درگیر بیماری تزریق می شود.