کلید واژه :

آزمایشگاه ووهان

کار آزمایشگاه ووهان با هزینه آمریکا روی خفاش حامل کووید 19

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کار آزمایشگاه ووهان با هزینه آمریکا روی خفاش حامل کووید 19

یک لابراتوار چینی که مرکز تئوری های توطئه در خصوص درز احتمالی کروناویروس است با بودجه دولتی آمریکا روی خفاش هایی که به گفته دانشمندان منشاء اولیه شیوع کروناویروس بوده اند، کار می کرده است.
احتمال دست ساز بودن و خروج ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

احتمال دست ساز بودن و خروج ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان

نشریه انگلیسی دیلی میل در گزارشی از نگرانی مقام های انگلیس نسبت به دست ساز بودن ویروس کرونا خبر داد و عنوان کرد لندن این احتمال را رد نمی کند که ویروس از آزمایشگاهی در شهر ووهان به بیرون منتقل شده است.