کلید واژه :

آزمایشگاه های خصوصی

روند بیماران کرونایی در تهران نزولی است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روند بیماران کرونایی در تهران نزولی است

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در چند هفته گذشته روند تعداد بیماران بستری، مراجعه کنندگان، بستری در آی سی یو و تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا…