کلید واژه :

آبیاری نوین

خشکسالی و آسیب های آب و خاک در سیستان و بلوچستان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خشکسالی و آسیب های آب و خاک در سیستان و بلوچستان

تداوم خشکسالی های 2 دهه در سیستان و بلوچستان سبب افت آب های زیر زمینی و خشک شدن قنات های متعدد و در نتیجه از بین رفتن زیر ساخت های بخش کشاورزی و نابودی اکوسیستم طبیعی در سطح وسیعی از اراضی کشاورزی این استان شده است.
خشکسالی و آسیب های آب و خاک در سیستان و بلوچستان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خشکسالی و آسیب های آب و خاک در سیستان و بلوچستان

تداوم خشکسالی های 2 دهه در سیستان و بلوچستان سبب افت آب های زیر زمینی و خشک شدن قنات های متعدد و در نتیجه از بین رفتن زیر ساخت های بخش کشاورزی و نابودی اکوسیستم طبیعی در سطح وسیعی از اراضی کشاورزی این استان شده است.
مدیربت مصرف راهکار مبارزه با بحران آب

در میزگرد ایرنا مطرح شد :

مدیربت مصرف راهکار مبارزه با بحران آب

براساس شاخص پایش منابع آب کشور، هفت استان در گروه مناطق مواجه با کمبود آب و 13 استان در مناطق دارای تنش آبی شدید قرار دارند و همدان یکی از آنها است؛ موضوعی که کارشناسان در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز همدان به بررسی عوامل بروز و راهکارهای مبارز...
بحران آب چالش اصلی اقتصاد معیشتی روستا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بحران آب چالش اصلی اقتصاد معیشتی روستا

بحران آب هم اکنون زندگی بیشتر روستاییان را به چالش کشانده است، روستائیانی که ممر اصلی درآمد آنها از ناحیه تولید محصولات بر روی اراضی خرده مالکی و به صورت اقتصاد معیشتی است اما، این وضعیت هم با مشکل مواجه شده است.
۹۸۰چاه دو سوم منابع آبی رودان را برداشت می کنند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۹۸۰چاه دو سوم منابع آبی رودان را برداشت می کنند

رودان - برداشت بی رویه آب از دشتهای رودان که به بهشت هرمزگان شهرت دارد این شهرستان را در آستانه بروز مشکلات جدی در زمینه کشاورزی قرار داده است و خرده مالکان با چالش مواجه شده اند.
آبیاری نوین در 9 هزار هکتار زمین کشاورزی ایرانشهر

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت

آبیاری نوین در 9 هزار هکتار زمین کشاورزی ایرانشهر

زاهدان - پایگاه خبری محیط زیست ایران - مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: سامانه نوین آبیاری با هدف افزایش راندمان تولید و کاهش هدر رفت آب تاکنون در 9 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.