کلید واژه :

آبفای یزد

بازچرخانی آب خاکستری یک ورزشگاه در یزد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بازچرخانی آب خاکستری یک ورزشگاه در یزد

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفای یزد از اجرای عملیات بازچرخانی آب خاکستری در ورزشگاه 22 بهمن شهر یزد با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال خبر داد .