کد خبر : 349395
زمان انتشار : 10:15:00 - 1399/10/12
پایگاه خبری محیط زیست ایران
صید ماهیان دریای خزر
صید ماهیان دریای خزر در سه استان گلستان، گیلان و مازندران از اواخر ماه هر سال آغاز و تا اواخر فروردین سال آینده ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، تصاویر صید ماهی در مازندران را نشان میدهد.

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

[mediaout][mediaout]

[aparat][aparat]