کد خبر : 347266
زمان انتشار : 13:15:00 - 1399/02/23
پایگاه خبری محیط زیست ایران
عوامل تاثیر گذار در افزایش آمار مرگ های کرونایی
مهم ترین سئوال مطرح از ابتدای شیوع اپیدمی کووید ۱۹ این بود که چند درصد از مبتلایان این بیماری فوت می کنند.

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، نرخ مرگ و میر ناشی از عفونت کووید ۱۹ در مطالعاتی که از روش های مدل سازی استفاده کرده اند، بالاتر از مطالعات اپیدمیولوژیک با استفاده از تست سرولوژی برآورد شده است.

از آنجایی که هر دو نوع مطالعه ممکن است در برآورد این نرخ دچار خطاهایی باشند و همچنین به دلیل کم بودن تعداد مطالعات و تفاوت در نرخ مرگ ومیر ناشی از عفونت بین آنها، به نظر می رسد که هنوز به طور دقیق نمی توان نرخ مرگ و میر عفونت کووید ۱۹ را تعیین نمود.

پیشنهاد می شود که برای استفاده از نرخ مرگ و میر ناشی از عفونت کووید ۱۹ در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها تا به دست آمدن شواهد بیشتر و قوی تر در این زمینه صبر نمود.

نشان داده شده که احتمال مرگ ومیر کووید ۱۹ ارتباط مستقیم با سن بیماران دارد و ممکن است یکی از دلایل اختلاف بین نرخ مرگ و میر کشورها، ترکیب سنی مبتلایان در آنها باشد.

به نظر می رسد که نرخ مرگ و میر کووید ۱۹ در مقایسه با بیماری های مشابه مانند آنفلوانزا ارتباط بیشتری با سن بیماران داشته باشد، بنابراین بهتر است در مدل سازی ها برای برآورد میزان مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ به ویژه در هنگام استفاده از مدل های سایر بیماری ها، ترکیب سنی جمعیت هدف مورد توجه قرار گیرد.

در مطالعه استان گیلان نرخ مرگ و میر ناشی از عفونت از سایر مطالعات پایین تر گزارش شده که ممکن است به دلیل کم شماری تعداد بیماران فوت شده باشد.

[mediaout][mediaout]

[aparat][aparat]