کد خبر : 346497
زمان انتشار : 07:15:00 - 1399/01/18
پایگاه خبری محیط زیست ایران
دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا
دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

نویسندگان:

دکتر قادر غنی زاده
دکتر حسین معصوم بیگی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

دانلو دستورالعمل مدیریت فاضلاب های آلوده به ویروس کرونا

[mediaout][mediaout]

[aparat][aparat]

[media]432[media]

[media]433[media]

[media]434[media]

[media]435[media]