کلید واژه :

زباله

،

پلاستیک های تجزیه پذیر

،

آلودگی های پلاستیکی

،

زباله های موجود در فاضلابها

،

دریا

ثبت نظرات
captcha