معرفی کتاب درسی آلودگی دریا

گزارش تصویری/معرفی کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست

در کتاب «آلودگی دریا» ضمن تشریح ساختار های دریا از نظر اکولوژی، زمین شناسی و شیمی دریا، به آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی نیز پرداخته شده است.

معرفی کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
ثبت نظرات
captcha