پایگاه خبری محیط زیست ایران

گزارش تصویری/تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام

اولین تصفیه خانه آب شهر ایلام با حضور برترین متخصصان ایرانی و آلمانی به عنوان بهترین پروژه 1398 در این شهر می باشد.

تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
کلید واژه :

پایگاه خبری محیط زیست ایران

،

محیط زیست ایران

،

محیط زیست

،

بهداشت محیط

،

تصفیه خانه آب

،

شهر ایلام

،

تصفیه خانه آب ایلام

،

تصفیه خانه ایلام

،

تصفیه خانه

،

آب

ثبت نظرات
captcha