پایگاه خبری محیط زیست ایران

گزارش تصویری/اینفوگرافیک قربانیان تغییرات اقلیمی در کدام کشورها بیشترند

در این اینفوگرافیک با کشورهایی آشنا خواهید شد که بیشترین قربانیان تغییرات اقلیمی را داشته اند.

اینفوگرافیک قربانیان تغییرات اقلیمی در کدام کشورها بیشترند
اینفوگرافیک قربانیان تغییرات اقلیمی در کدام کشورها بیشترند
کلید واژه :

اینفوگرافیک

،

قربانیان تغییرات اقلیمی

ثبت نظرات
captcha