تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی فجر
پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی فجر

تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی فجر
تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام
پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصاویر مراحل ساخت تصفیه خانه آب شهر ایلام

اولین تصفیه خانه آب شهر ایلام با حضور برترین متخصصان ایرانی و آلمانی به عنوان بهترین پروژه 1398 در این شهر می باشد.
گزارش تصویری تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
پایگاه خبری محیط زیست ایران

گزارش تصویری تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

گزارش تصویری تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها
پایگاه خبری محیط زیست ایران

مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها

روشهای کنترل تولید كف و حجیم شدن لجن در بهره بردای از تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال
تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران
پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصاویر زندگی شیمیایی در آلودگی غلیظ هوای تهران

تهران روزهای آلوده ای را پشت سر می گذارد.