کد خبر : ۸۴۷۵۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مدیریت ریسک خطرات اقلیمی

مدیریت ریسک خطرات اقلیمی با بررسی فشار سطح دریا

پژوهشگران در مطالعه ای پژوهشی، به اهمیت سنجش و پایش روند تغییرات فشار سطح دریا در مدیریت ریسک مخاطرات اقلیمی اشاره کرده اند.

مدیریت ریسک خطرات اقلیمی با بررسی فشار سطح دریا

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، فشار هوا نیرویی است که هوا بر یک واحد از سطح زمین وارد می کند. فشار ستون هوا در سطح دریای آزاد، ۱۰۱۳ میلی بار یا هکتوپاسکال بر سانتی مترمربع است ولی این مقدار در همه جا و همه وقت ثابت نیست، بر همین اساس پراکندگی افقی فشار اتمسفر را با استفاده از خطوط هم فشار در نقشه های سینوپتیک فشار سطح دریا یا اصطلاحاً SLP نشان می دهند. این نقشه های فشار، کاربرد زیادی در اقلیم شناسی داشته و در شناخت آب وهوای هر منطقه اهمیت زیادی دارند. از سوی دیگر همبستگی قدرتمندی بین دو عامل اقلیمی دما و بارش و متغیر فشار سطح دریا وجود دارد. ازاین رو شناخت تغییرات مراکز فشار می تواند یافته های سودمندی درزمینه شرایط فعلی و آتی اقلیم هر کشوری را نمایان کند.

متخصصین اعتقاد دارند که عرض جغرافیایی، پراکندگی دریاها و خشکی ها و اختلاف درجه حرارت نواحی مختلف کره زمین از عواملی هستند که در پراکندگی افقی فشار اثر می گذارند. با توجه به اینکه الگوهای فشار سطح دریا از مهم ترین پدیده های سینوپتیک هستند و جابه جایی آن ها نقش انکارناپذیری در شرایط اقلیم کشور و خاطرات اقلیمی ایران دارد، بررسی ویژگی های جغرافیایی این سیستم و تغییرات زمانی و مکانی آن دارای اهمیت فوق العاده ای است و ضرورت دارد که تغییرات فشار سطح دریا و روند آن در طول سری زمانی ۶۹ ساله (۱۹۴۸-۲۰۱۶) بررسی شود.

در این راستا، یک تلاش علمی پژوهشی توسط محققین دانشگاه خوارزمی با همکاری دانشگاه آزاد چالوس انجام شده است که هدف از آن، آشکارسازی وجود روند و تغییرات معنادار فشار سطح دریای ایران بوده است.

به بیان این پژوهشگران، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در دوره گرم و سرد سال، تحت استیلای الگوهای مختلف فشار سطح دریا مانند پرفشار جنب حاره، پرفشار سیبری، کم فشارهای مونسون، کم فشارهای دریای مدیترانه، سیاه و سودان است و این الگوها در طول سری زمانی تحت بررسی، دچار تغییر شده اند و تأثیرات نامطلوبی مانند کاهش بارش و افزایش دما و کاهش رطوبت و خارج شدن از وضعیت هنجار و استاندارد ازنظر اقلیمی داشته اند که حتی به عقیده برخی ممکن است به تغییر اقلیم ایران از الگوی نیمه خشک به بیابانی بینجامد و سبب مخاطرات اقلیمی شود.

بدین منظور، محققان فوق، داده های موردنیاز از سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۶ را از پایگاه داده های هواشناسی موسوم به NCEPNCAR دریافت کرده و برای طبقه بندی فصلی و تهیه نقشه های موردنظر، مورد استفاده قرار دادند.

بر اساس نتایج این تحقیق، بررسی نمودار روند سری زمانی مقادیر میانگین، متوسط حداقل و متوسط حداکثر فشار سطح دریا نشان می دهد که مقدار فشار سطح دریای ایران دارای سیر صعودی معناداری بوده است و بیشترین افزایش میانگین فشار سطح زمین در فصل زمستان اتفاق افتاده است.

طبق این یافته ها، نقشه های میانگین ده ساله فشار سطح دریای ایران در فصول مختلف، مشابه هم بوده و مقدار میانگین فشار از شمال ایران به سمت جنوب کاهش یافته است. مقادیر آنومالی در تمامی فصول از دهه سوم سری زمانی مورد مطالعه مثبت شده است. طبق تعریف متخصصان، آنومالی مثبت حاکی از افزایش مقدار فشار سطح دریا در ایران است.

دکتر یوسف علی پور، محقق آب وهواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و همکارانش در این تحقیق، دراین باره می گویند: «افزایش فشار سطح دریا در فصل تابستان به احتمال فراوان ناشی از افزایش شدت و وسعت پرفشار جنب حاره آزور و پیشروی زیاد این سامانه به ایران است. افزایش شدت و وسعت پرفشار جنب حاره به معنای افزایش قدرت و تشدید پایداری، سازوکار عدم صعود و ایجاد شرایط خشک سالی و به عبارتی تغییر اقلیم و ایجاد مخاطرات اقلیمی در مناطق تحت تسلط پرفشار جنب حاره است».

به اعتقاد محققان فوق: «مطالعه و شناسایی گذشته و حال سامانه های فشار سطح زمین در آگاهی بخشی، آمادگی و پیشگیری قبل از وقوع بعضی از مخاطرات اقلیمی منتج از این تغییرات اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر شناسایی تغییرات فشار سطح زمین در ایجاد مخاطرات اقلیمی در برخی از کشورها اهمیت زیادی دارد و  پیشنهاد می شود در این زمینه مدیران و متخصصان ایرانی سیاست ها و برنامه ریزی های لازم را اتخاذ کنند و با پیش بینی و بهینه سازی فعالیت های خود خسارات ناشی از این مخاطرات اقلیمی را بکاهند».

دکتر علی پور و همکاران ادامه می دهند: «با توجه به اهمیت موضوع و آسیب پذیری کشور در مقابل مخاطرات محیطی، واضح است که مدیریت ریسک مخاطرات اقلیمی با در نظر گرفتن افزایش فشار سطح زمین، از احتمال موفقیت و درجه اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود».

این یافته ها که به اهمیت برنامه ریزی مدیریت ریسک مخاطرات اقلیمی با در نظر گرفتن افزایش فشار سطح زمین اشاره دارند، در یکی از نشریات علمی پژوهشی دانشگاه تهران به نام «نشریه مدیریت مخاطرات محیطی» منتشر شده اند.

انتهای پیام

کلید واژه :

مدیریت ریسک خطرات اقلیمی

،

فشار سطح دریا

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha