کد خبر : ۳۵۰۰۴۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شد

سخنگوی دولت گفت: هیئت وزیران قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش بنیان، را تصویب کرد.

قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران،  علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: دو آئین نامه مهم دیگر در راستای تحقق شعار سال، به تصویب دولت رسید. ضمن تشکیل «کارگروه توسعه دانش بنیان صنایع انرژی های تجدیدپذیر»، دستگاه ها هم موظف شدند در مواردی که کمک های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از محصولات دانش بنیان داخلی امکان پذیر است، از این ظرفیت استفاده کنند.

وی افزود: هیئت وزیران ۲۶ مرداد در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش بنیان، آئین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.

سخنگوی دولت گفت: به موجب این آئین نامه، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات که مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان هستند، موظفند سالانه معادل درصد مندرج در ماده قانونی یاد شده از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کننذ و وزارت نیرو نیز موظف به اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی مشمول در خصوص احداث و تأمین برق از نیروگاه های تجدیدپذیر مطابق درصدهای ذکر شده در قانون است.

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق موظف است ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورتحساب های تأیید شده سرمایه گذاران محاسبه و به توانیر اعلام نماید. شرکت توانیر نیز موظف است در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول کسر کند و در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ نماید. در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی مشمول مجاز است که درخصوص مازاد برق تولید شده به یکی از روش های مندرج در آئین نامه منتفع گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، کارگروهی با عنوان «کارگروه توسعه دانش بنیان صنایع انرژی های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه و تعیین شرایط اعطای تسهیلات به طرح های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس تشکیل می شود.

منبع: مهر

کلید واژه :

قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب شد

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha