کد خبر : ۳۴۹۸۳۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

احتمال آسیب کبدی در کارکنان خشکشویی

بررسی های یک مطالعه نشان داد که کارکنان خشکشویی ها به دلیل کار با ماده شیمیایی پروکلرواتیلن، در معرض خطر آسیب کبدی قرار دارند.

احتمال آسیب کبدی در کارکنان خشکشویی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به گزارش ایسنا، یکی از مشاغلی که کارکنان آن در مواجهه با مواد شیمیایی قرار دارند، خشکشویی ها هستند. در خشکشویی ها، استفاده از یک ماده شیمیایی به نام «پرکلرواتیلن» رایج است.

کلرواتیلن به عنوان یک ماده ی بالقوه سرطان زا برای انسان شناخته شده است. این ترکیب به راحتی به شکل بخار درمی آید و بنابراین سریع در محیط پخش می شود. این ماده، یک حلال عالی برای ترکیبات ارگانیک است و از این ترکیب برای پاک کردن روغن، گریس و موم از روی منسوجات، بدون آسیب رساندن به الیاف پارچه استفاده می شود. 

با توجه به اهمیت مواجهه ی شغلی و محیطی با این ماده و تعداد بالای افرادی که در مواجهه بالقوه با آن قرار دارند، پژوهشگران با انجام یک مطالعه آسیب کبدی، کلیوی و میزان استرس اکسیداتیو را در این افراد بررسی کردند.

برای انجام این مطالعه از افراد شاغل در خشکشویی های شهر کرج نمونه خونی در تحقیق گرفته شد و با افرادی که در مواجهه با این ماده قرار نداشتند، مقایسه شد. برای بررسی آسیب کبدی، آنزیم های کبدی (ALT و AST)، بررسی آسیب کلیه (BUN یا نیتروژن اوره خون و کراتینین) و برای بررسی استرس اکسیداتیو نیز لنفوسیت های B خون افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در این مطالعه برای اندازه گیری میزان پروکلرواتیلن، نمونه های هوای بازدمی، شخصی و محیط افراد جمع آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی های این تحقیق نشان داد که میزان پروکلرواتیلن در هوای شخصی و هوای بازدمی شاغلان در خشکشویی بالاتر از حد مجاز و استاندارد شغلی ملی است. همچنین این یافته ها حاکی از این بود که سطح آنزیم های کبدی در کارگران خشکشویی بیشتر از گروه کنترل است و شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو نیز در آن ها بیشتر از گروه کنترل است.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض پروکلرواتیلن می تواند با آسیب کبدی و آسیب اکسیداتیو در لنفوسیت های B مرتبط باشد.

در انجام این مطالعه، اصغر قهری، محمدحسین دهقان، سارا مشایخی، یاسمن نادری و عنایت الله صیدی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی البرز به همراه پوریا صیدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه به صورت مقاله علمی با عنوان «سمیت ناشی از پرکلرواتیلن در لنفوسیت های کارگران خشکشویی از طریق القای استرس اکسیداتیو» در  The Joual of Biochemical and Molecular Toxicology منتشر شده است.

منبع: ایسنا

کلید واژه :

احتمال آسیب کبدی در کارکنان خشکشویی

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha