کد خبر : ۳۴۹۴۹۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تصمیم برای نوع سوخت نیروگاه ها خارج از عهده شرکت گاز  است

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: امسال تاکنون تنها پنج درصد سوخت نیروگاه ها با مازوت تأمین شده، از سویی امسال تأمین سوخت نیروگاه های مازوت سوز نزدیک کلان شهرها…

تصمیم برای نوع سوخت نیروگاه ها خارج از عهده شرکت گاز  است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، «حسن منتظرتربتی» معاون وزیر نفت در امور گاز در واکنش به گفته هایی مبنی بر اینکه افزایش غلظت مازوت در هوا به دلیل استفاده بعضی صنایع و نیروگاه ها و کم کاری شرکت ملی گاز در تحویل گاز به آنهاست، افزود: امسال موضوع کمبود تولید گاز مطرح نبوده، زیرا با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی تولید روزانه گاز میانگین از ابتدای امسال تاکنون نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۳۹ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش تولید در دی ماه امسال نیز نسبت به زمان مشابه پارسال روزانه ۶۴ میلیون مترمکعب هم بیشتر شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در زمان موازنه منفی تولید و مصرف، مصرف مازوت در نیروگاه ها برای تأمین بخش کمی از نیاز سوخت نیروگاه ها متداول است و در مدت سپری شده امسال نیز تنها پنج درصد سوخت موردنیاز نیروگاه ها با مازوت تأمین شد.

تربتی با اشاره به مسوولیت شرکت ملی گاز و وزارت نفت برای حفظ جان شهروندان آسیب دیده از آلاینده ها، گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست و به شکل خاص شامل جلوگیری از آلودگی هوا نیز می شود، همواره از رئوس راهبردی شرکت ملی گاز ایران بوده و این شرکت در بیانیه های مختلف، از جمله بیانیه خط مشی نظام مدیریت یکپارچه، بیانیه مسئولیت های اجتماعی و اسناد دیگر به بهبود مستمر فرآیندها و کیفیت محصولات و خدمات، حفاظت و صیانت از محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی در محدوده فعالیت های شرکت متعهد شده است، اما فرآیندهای دیگر سازمان ها را شامل نمی شود و هر سازمانی مطابق با الزام های قانونی موجود، مسئول پیامدهای ناشی از فعالیت های خود است.

تصمیم برای نوع سوخت نیروگاه ها خارج از عهده شرکت گاز 

وی توضیح داد: تخصیص سوخت گاز طبیعی نیروگاه ها خارج از حیطه اختیارات این شرکت است و تصمیم گیری در این باره از سوی کمیته های ذی ربط در سطح وزارت نفت و با در نظر گرفتن منابع تأمین شده از بالادست (شرکت ملی نفت ایران) و اولویت های تأمین گاز بخش های مختلف انجام می شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: اولویت های یاد شده و نیز مقررات و الزام های مربوط به تأمین تقاضای مصارف گاز طبیعی از مدیریت های ذی ربط همچون مدیریت هماهنگی امور گازرسانی، برنامه ریزی تلفیقی و دیسپچینگ قابل استعلام است.

تربتی گفت: موضوع مصرف سوخت های سنگین از جمله مازوت توسط نیروگاه ها به عنوان مهم ترین عوامل آلودگی هوا در روزهای اخیر مطرح شده که بعضی از الزام های قانونی مرتبط با این مساله را تشریح خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی ﺩﻭﻟﺖ را ﻣﻜﻠﻒ کرده که به منظور ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﻧﺮﮊی ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺮﮊی، ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮلید ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺪﺍم هایی را انجام دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، باید ﺗﺮتیبی ﺍﺗﺨﺎﺫ شود ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﺮﮊی ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ پنج ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﺍﻳﻦ ﺟزء، در ﻣﺪﺕ ۶ ماه ﭘﺲ ﺍﺯ ﻻﺯمﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ مزبور، ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ نیرو، ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯی ﻭ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﻴﻪ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیئت ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ می رسد.

وظیفه وزارتخانه و دستگاه های دیگر برای مهار آلاینده ها چیست؟

تربتی تصریح کرد: ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ برای ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩهی ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮهﻭﺭی ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ها، ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ اصولی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎه ها ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩهی ۵۵ تا ۶۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺻﺎﺩﺭ کند، همچنین برابر ﻣﺎﺩﻩ ۴۴ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس، وزارتخانه های ﻧﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺮﻭ موظف اند ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭی دیگر ﺩﺳﺘﮕﺎه های ﺍﺟﺮﺍیی ﺫی ربط، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال نخست اجرای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و همسو با سند ملی انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

وی یادآور شد: براساس ماده ۱۳ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس هم حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، همه مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی شامل دولتی و غیردولتی موظف اند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای یادشده مکلف هستند به هر نحو ممکن ترتیبی در نظر بگیرند تا آلاینده های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا باشد.

معاون وزیر نفت در امورگاز توضیح داد: ماده ۱۸ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مجلس، وزارت نفت را مکلف کرده است حداکثر تا سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان استاندارد مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند و پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان باید جلو واردات سوخت فاقد استاندارد ملی را بگیرد. وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران موظف اند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر ۶ ماه یک بار منتشر کنند.

تربتی گفت: برابر ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۷ هیات دولت، از ابتدای سال ۱۴۰۰ کل سوخت تولیدی بنزین و نفت گاز کشور را باید براساس استاندارد ملی عرضه شود و براساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون هوای پاک مصوب همین سال، وزارت نیرو موظف شده تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ همه نیروگاه هایی که درطول سال ۱۳۹۷ به دلیل مصرف سوخت مازوت بیش از ۳۰ روز حدود مجاز انتشار آلایندگی را رعایت نکنند، با تأیید سازمان به نصب تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا مجهز کند.

وی تأکید کرد: طبق مواد قانونی فوق، ضمن کاهش تلفات در بخش ساختمان و ارتقای راندمان نیروگاه های کشور همسو با کاهش مصرف، سوخت مصرفی از جمله گاز طبیعی باید مطابق استاندارد ملی تولید شود و از طرفی، هیئت دولت با علم به کمبود سوخت گاز طبیعی در بعضی از فصول و به منظور آمادگی به استفاده از سوخت مازوت برای تولید برق، وزارت نیرو را به تجهیز نیروگاه های مصرف کننده سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلاینده های هوا تا تیرماه سال ۹۸ موظف کرده، به نحوی که خروجی آنها مطابق با حدود انتشار آلاینده های هوا باشد.

به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر آلودگی هوا در برخی کلانشهرها باعث شده تا دلیل آن را افزایش استفاده از مازوت در نیروگاه ها به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی عنوان کنند. این موضوع در حالی مطرح می شود که در نیروگاه های نزدیک به کلانشهرها، از سوخت مازوت استفاده نمی شود. 

کلید واژه :

تصمیم برای نوع سوخت نیروگاه ها خارج از عهده شرکت گاز  است

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha