کد خبر : ۳۴۹۳۳۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

باران هوای اصفهان را پاک کرد

اصفهان – مدیر امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان با قرار گرفتن بر روی شاخص کیفی ۳۵ در وضعیت پاک ثبت شده است.

باران هوای اصفهان را پاک کرد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، بابک صادقیان با اشاره به وضعیت کیفی هوای اصفهان تا ساعت ۱۰ صبح دیروز، اظهار کرد: میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در این بازه زمانی با قرار گرفتن بر روی عدد ۳۵ وضعیت پاک را برای شهر اصفهان نشان می دهد.

وی افزود: این در حالی است که در سه روز گذشته شاخص کیفی هوا با قرار گرفتن بر روی اعداد ۱۵۷، ۱۷۸ و ۱۵۳ در وضعیت قرمز و ناسالم برای گروه های حساس بوده است.

مدیر امور آزمایشگاه های محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پروین، خرازی و خیابان دانشگاه به ترتیب با قرار گرفتن بر روی اعداد ۲۷، ۳۱ و ۲۳ وضعیت سبز را نشان می دهد، ادامه داد: کیفیت هوا در ایستگاه رودکی نیز با قرار گرفتن بر روی شاخص ۶۶ وضعیت سالم را برای هوای این منطقه نشان می دهد.

وی در خصوص وضعیت کیفی هوا در دیگر شهرستان های استان اصفهان اضافه کرد: کیفیت هوا در شاهین شهر و مبارکه با قرار گرفتن بر روی شاخص های ۳۳ و ۲۱ در وضعیت پاک ثبت شده است.

کلید واژه :

باران هوای اصفهان را پاک کرد

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha