کد خبر : ۳۴۹۱۱۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آخرین وضعیت کیفیت سوخت در کلانشهرهای کشور

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح آخرین وضعیت کیفیت سوخت در کشور گفت: بر اساس آخرین نمونه برداری های انجام شده طی تابستان و اوایل مهر ماه، کیفیت سوخت کلانشهرها بر اساس استانداردهای یورو۴ بوده است.

آخرین وضعیت کیفیت سوخت در کلانشهرهای کشور

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، هلنا کعبی درباره آخرین وضعیت سوخت توزیعی در کشور اظهارکرد: بر اساس آخرین بررسی های انجام شده و نمونه برداری از جایگاه های توزیع سوخت و آنالیز آن ها ( طی تابستان و اوایل مهر ماه) می توان گفت که محتوای گوگرد در سوخت بنزین و نفت گاز - که بسیار مهم و اثرگذار بر آلودگی هوا است - در ۸۵ درصد نمونه ها استاندارد و زیر PPM ۵۰ بوده است.

وی ادامه داد: محتوای گوگرد در سوخت بنزین و نفت گاز در ۱۵ درصد نمونه ها کمی فراتر از حد استاندارد گزارش شده است که بر اساس بررسی های انجام شده این نمونه ها عمدتا متعلق به جایگاه های بین راهی و یا روستایی بودند و در حال پیگیری برای رفع مشکل در این نقاط هستیم اما می توان گفت که میزان گوگرد در سوخت کلانشهرها - که در روزهای اخیر با مشکل آلودگی هوا مواجه شده اند - بر اساس آخرین نمونه برداری ها در حد استاندارد بوده است.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: طی مرداد ماه گوگرد موجود در بنزین در تمام نمونه ها در حد استاندارد بود اما میزان گوگرد بنزین در شهریور ماه با نوساناتی همراه بود. بر این اساس ۶۰ درصد نمونه ها استاندارد و گوگرد ۴۰ درصد نمونه ها بین ۵۰ تا ۲۵۰ PPM گزارش شد.

کعبی در پایان با بیان اینکه در شهر تهران میزان بنزن و ترکیبات آروماتیک سوخت توزیعی نیز در حد استاندارد است، گفت: استاندارد بنزن یک درصد و میزان استاندارد ترکیبات آروماتیک ۳۵ درصد است. این حد استاندارد در سوخت سایر نمونه ها نیز رعایت شده بود.

کلید واژه :

وضعیت کیفیت سوخت

ثبت نظرات
captcha