کد خبر : ۳۴۸۹۱۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ظرفیت دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شد

ظرفیت رشته های مختلف در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) سال ۹۹ گروه علوم پزشکی اعلام شد.

ظرفیت دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/ محل در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی تا شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

با توجه به اینترنتی بودن انتخاب رشته و محل داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir و مطالعه دفترچه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ظرفیت پذیرش به تفکیک رشته ها و عادی و شهریه پرداز

رشته ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز رشته ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز

اپیدمیولوژی

۱۶ ۲ اخلاق پزشکی ۶ ۰
ارگونومی ۶ ۰ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ۶ ۳
اقتصاد سلامت ۸ ۲ انفورماتیک پزشکی ۱۲ ۳
انگل شناسی پزشکی ۱۶ ۰ ایمنی شناسی پزشکی ۱۶ ۱
آمار زیستی ۱۹ ۳ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۲۲ ۱۳
آموزش پزشکی ۱۵ ۰ آینده پژوهی سلامت ۴ ۱
باکتری شناسی پزشکی ۲۷ ۲ بهداشت باروری ۲۰ ۷
بهداشت حرفه ای ۱۳ ۵ بهداشت محیط ۲۸ ۸
بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۶ ۲ بینایی سنجی ۵ ۲
بیوشیمی بالینی ۳۵ ۳ بیولوژی تولید مثل ۱۵ ۴
پرستاری ۴۶ ۲۳ پزشکی مولکولی ۲۸ ۱۳
توکسین های میکروبی ۰ ۲ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ۵ ۱
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون ۶ ۳ روانشناسی بالینی ۱۴ ۶
روانشناسی نظامی ۰ ۳ زیست پزشکی سامانه ای ۵ ۱
زیست فناوری پزشکی ۲۸ ۱۴ ژنتیک پزشکی ۱۶ ۵
سالمند شناسی ۵ ۲ سلامت دربلایا و فوریت ها ۱۸ ۱۱
سلامت و رفاه اجتماعی ۳ ۱ سیاست های غذا و تغذیه ۴ ۱
سیاستگذاری سلامت ۸ ۳ شنوایی شناسی ۴ ۰
طب سنتی ایرانی ۷۲ ۲۱ طب سوزنی ۴ ۱
علوم اعصاب ۲۱ ۵ علوم بیومدیکال مقایسه ای ۳ ۰
علوم تشریحی ۲۶ ۸ علوم تغذیه ۲۳ ۸
علوم سلولی کاربردی ۱۱ ۴ علوم و صنایع غذایی ۴ ۳

علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی

گرایش تصویربرداری عصبی

۵ ۱

علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی

گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی

۲ ۰
فارماکولوژی ۲۰ ۲ فیزیک پزشکی ۱۷ ۰
فیزیوتراپی ۱۷ ۷ فیزیولوژی پزشکی ۲۸ ۳
فیزیولوژی ورزشی ۶ ۲ قارچ شناسی پزشکی ۱۱ ۱
کار درمانی ۴ ۲ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۹ ۲
گفتار درمانی ۸ ۰ مامایی ۷ ۲
مددکاری اجتماعی ۲ ۱ مدیریت اطلاعات سلامت ۹ ۳
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ۲۴ ۳۰ مشاوره توانبخشی ۳ ۱
مطالعات اعتیاد ۱۵ ۰ مهندسی بافت ۲۵ ۳
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) ۱۱ ۳ مهندسی پزشکی (رباتیک) ۲ ۷
نانوفناوری پزشکی ۷ ۹ ویروس شناسی پزشکی ۱۴ ۱
یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ۰ ۵ جمع کل ۹۰۶ ۲۸۴
ظرفیت رشته های گروه دندانپزشکی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۸ ۲ مواد دندانی ۴ ۲
ظرفیت رشته های گروه داروسازی
اقتصاد و مدیریت دارو ۵ ۳ زیست فناوری دارویی ۱۹ ۵
زیست مواد دارویی ۷ ۳ داروسازی بالینی ۳۳ ۷
داروسازی سنتی ۲۲ ۱۰ سم شناسی ۸ ۶
شیمی دارویی ۱۲ ۲ فارماسیوتیکس ۲۴ ۵
فارماکوگنوزی ۲۱ ۶ کنترل دارو ۱۴ ۳
نانوفناوری دارویی ۱۸ ۳ داروسازی هسته ای ۵ ۰
شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی ۳ ۰ جمع ظرفیت داروسازی ۱۹۱ ۵۳
ظرفیت های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی (Ph.D by Research) ۳۷۰  

ظرفیت مجموع رشته ها و دوره های دکتری تخصصی یک هزار و ۸۲۰ نفر است که از این تعداد یک هزار و ۱۰۹ نفر در ظرفیت عادی و ۳۴۱ نفر در ظرفیت شهریه پرداز و ۳۷۰ نفر هم در دوره های پژوهشی پذیرفته می شوند.

پذیرش در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی بر اساس نمرات آزمون کتبی و مصاحبه است.

تغییر نمره دهی بخش مصاحبه

طبق مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت مقرر شد برای داوطلبان دوره دکتری تخصصی از ۳۰ درصد نمره مصاحبه، ۲۰ درصد به نمره آزمون کتبی اضافه شود و ۱۰ درصد باقیمانده بر اساس کلیپی که داوطلب تهیه می کند، ارزیابی شود. سهم ۲۰ درصد مربوط به مستندات علمی، آموزشی و پژوهشی داوطلبان نیز همچنان به همین میزان باقی می ماند.

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت تستی در روزهای جمعه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد برگزار شده است و با توجه به اعلام نتایج در ۱۸ شهریور، بر اساس نمرهی داوطلبان در هر رشته و با توجه به سهمیه داوطلبان، به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون مرحله دوم دعوت شده اند.

مناطق ۱۰ گانه آمایشی کشور برای مصاحبه رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی:

منطقه آمایشی ۱ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان

منطقه آمایشی ۲ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: ارومیه، تبریز

منطقه آمایشی ۳ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: کردستان، کرمانشاه، همدان

منطقه آمایشی ۴ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: اهواز، لرستان

منطقه آمایشی ۵ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: شیراز، هرمزگان، فسا

منطقه آمایشی ۶ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: زنجان، قزوین، قم، اراک

منطقه آمایشی ۷ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد

منطقه آمایشی ۸ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: کرمان، زاهدان

منطقه آمایشی ۹ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: بیرجند، سبزوار، مشهد

منطقه آمایشی ۱۰ شامل دانشگاه های علوم پزشکی: ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه الله، تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، جهاد دانشگاهی (رویان)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سازمان انتقال خون ایران

دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، البرز، اراک، ایران، ایلام، بابل، بقیه الله (عج ا...)، بوشهر، بیرجند، تبریز، تربت حیدریه، تهران، جندی شاپور اهواز، رفسنجان، زاهدان، زنجان، سبزوار، سمنان، شهید بهشتی، شهید صدوقی یزد، شیراز، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، قم، گناباد، نیشابور، دانشگاه علوم بهزیستی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد مجری دوره دکتری پژوهشی در گروه علوم پزشکی هستند.

همچنین سازمان انتقال خون ایران، انستیو پاستور ایران، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان)، جمعیت مبارزه با دخانیات (مرکز تحقیقات کنترل دخانیات) و بیمارستان چشم پزشکی نور مجری دوره دکتری پژوهشی در گروه علوم پزشکی هستند.

امتیازات تحصیلی و پژوهشی مربوط به مصاحبه دوره های دکتری پژوهشی شامل موارد زیر است:

دارا بودن مقالات معتبر بین المللی نمایه شده در نمایه های Web of Science(ISI), PubMed, Scopus

دارا بودن مقالات معتبر منتشر شده در مجلات داخلی با زمینه علمی پژوهشی

ارائه خلاصه مقالات (کنگره، سمینار و همایش)

تألیف کتب علمی

ترجمه کتب علمی

سند ثبت اختراع (Patent) بین المللی و داخلی

مهارت های پژوهشی داوطلب (مجری طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته، ارائه توصیه نامه ها)

داشتن جوایز معتبر داخلی و بین المللی (بودجه تحقیقاتی، کسب مقام در جشنواره های ملی، دانشجوی پژوهشگر نمونه)

سوابق درخشان پژوهشی (پایان نامه های برتر منتخب در دانشگاهها، عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی، بنیاد ملی نخبگان، استعدادهای درخشان)

سطح دانشگاه محل تحصیل در مقاطع قبلی (براساس  h-indexدانشگاه)

تناسب دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی

معدل کل دوره قبل

تناسب سوابق پژوهشی با دوره پیشنهادی

تسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی

آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصی

شرایط رشته های مختلف در دوره های تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی: 

در رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی که به صورت مجموعه هستند داوطلبان در صورت داشتن کلیه شرایط مربوط از جمله مطابقت مدرک تحصیلی مقطع قبل با مدارک مورد پذیرش در رشته های هر مجموعه می توانند در مصاحبه رشته های آن مجموعه شرکت کنند.

پذیرش در مراکزی از جمله ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه الله، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، مؤسسه سرم سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن مؤسسه است.

دانشگاه های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اساس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می دهند.

تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله برای اعضای رسمی سپاه با ارائه مجوز شرکت در آزمون از معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپاه و همچنین سایر نیروهای مسلح شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با ارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه و تایید لیست شرکت کنندگان توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی انجام خواهد شد.

رشته های مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطلاعات باید به آن دانشگاه مراجعه کنند.

تحصیل در دورههای شهریه پرداز مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام خواهد شد، داوطلبان جهت کسب اطلاعات در خصوص مبلغ شهریه باید به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

چنانچه در رشته/محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشجو قابل معرفی نباشد، داوطلب در پذیرش نهایی به سایر اولویتهای انتخابی خود معرفی خواهد شد.

کلیه شاغلین ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای وابسته متقاضی شرکت در آزمون، قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب رشته تحصیلی، باید از انطباق کامل رشته مورد نظر با شرایط احراز شغل مورد تصدی فعلی اطمینان حاصل کنند.

در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی مقطع قبل با رشته پذیرفته شده، قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی شده و در صورت قبولی نهایی برای یک دوره از شرکت در آزمون دکتری تخصصی محروم خواهد شد.

بخش ارائه مجازی مطالب علمی (Scientific Presentation) داوطلب:

ویژگی های فردی داوطلب شامل شخصیت اجتماعی، قدرت تجزیه تحلیل، قدرت بیان و توانایی انتقال مفاهیم و مطالب علمی است. داوطلبان جهت معرفی توانایی و مهارتهای خود در حیطه های آموزشی، تحقیقاتی، مدیریتی، اجرائی و پاسخگویی به نیازهای ملی و اجتماعی لازم است کلیپ ۱۰ دقیقه ای طبق توضیحات تهیه کرده و در بخش مربوطه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir بارگذاری کند.

محتوای کلیپ باید ارائه داوطلب تلفیقی از زبان فارسی و انگلیسی باشد. در بخش ارائه انگلیسی داوطلب خود را معرفی، انگیزه و اهداف تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی و زمینه علمی مورد علاقه خود را ارائه کند. در بخش ارائه فارسی موضوع پایان نامه یا مقالات خویش را در قالب چکیده ای شامل بیان مساله، اهداف (سوالات یا فرضیات)، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری ارائه کند.

حجم کلیپ حداکثر  ۱۰۰مگابایت و از نظر زمانی حداکثر  ۱۰ دقیقه باشد. فایل از نوع  mp۴ و یا mkv باشد.

چنانچه داوطلب در راستای «مسئولیت پذیری و پاسخگویی بر مبنای حوزه سلامت» فعالیت علمی، پیشنهاد، ایده، الگو یا مدلی قابل عرضه داشته باشد در این بخش می تواند ارائه کند.

داوطلب می تواند مطالب خود را در دو حوزه «خلاقیت، نوآوری، فناوری، کارآفرینی، تجاری سازی و تولید محصول در حوزه سلامت» و «حل معضل یا چالشی در جامعه در حوزه سلامت» ارائه کند.

امتیازات تحصیلی، آموزشی و پژوهشی مربوط به بخش مصاحبه دوره های دکتری تخصصی در دفترچه راهنما ذکر شده است.

کلید واژه :

ظرفیت دکتری

،

علوم پزشکی

ثبت نظرات
captcha