کد خبر : ۳۴۸۸۸۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

انتشار نتایج موفقیت آمیز واکسن کرونای روسیه در لنست

واکسن کووید ۱۹ روسیه در آزمایش بالینی اولیه در بدن ۷۶ شرکت کننده عوارض شدیدی به وجود نیاورده و به تولید آنتی بادی منجر شده است.این نتایج در نشریه لنست منتشر شده است.

انتشار نتایج موفقیت آمیز واکسن کرونای روسیه در لنست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به نقل از پرس اسوسیشن، نتایج اولیه آزمایش بالینی واکسن کووید۱۹ روسیه نشان می دهد پس از تزریق آن هیچ عوارض شدیدی در بدن دریافت کنندگان به وجود نیامده است. همچنین این واکسن به ایجاد واکنش ایمنی در بدن آنها منجر شده است.

طبق گزارش ۲ فاز اولیه آزمایش بالینی واکسن کرونای روسیه روی۷۶ دریافت کننده، ۲فرمول خاص از این واکسن دو مرحله ای ایمنی مناسبی دارد و پس از ۴۲ روز تزریق هیچ عارضه جانبی شدیدی در داوطلبان رصد نشد.

نتایج  آزمایش بالینی واکسن کووید۱۹ روسیه در نشریه لنست منتشر شده و نشان می دهد پس از ۲۱ روز آنتی بادی در بدن تمام شرکت کنندگان به وجود آمد.

نتایج ثانویه این آزمایش بالینی نیز  حاکی از آن است که واکسن در ۲۸ روز واکنش سلول های تی (T) را به وجود می آورد.

این تحقیق یافته های دوفاز کوچک۱/۲ آزمایش بالینی واکسن را در بردارد که ۴۲ روز طول کشیده است.

یکی از این آزمایش ها فرمول واکسن منجمد و دیگری شامل فرمول واکسن لیوفیلیزه را بررسی کرده است. فرایند لیوفیلیزه در حقیقت خشک کردن انجمادی است که از آن برای افزایش مدت نگهداری مواد غذایی و دارویی و همچنین آسان کردن حمل و نقل آن ها استفاده می شود.

پیش بینی می شود از فرمول منجمد واکسن برای واکسیناسیون وسیع از طریق زنجیره های فعلی تامین ذخایر واکسن در جهان  استفاده شود.

واکسن لیوفیلیزه نیز برای مناطق دورافتاده توسعه می یابد زیرا ماندگاری بیشتری دارد و می توان آن را در دمای ۲تا۸ درجه سانتیگراد نگهداری کرد.

این واکسن دو مرحله ای شامل دو وکتور آدنو ویروس است که برای تولید پروتئین اسپایکSARA-CoV-۲ اصلاح شده اند.

مهر

 

کلید واژه :

نتایج موفقیت آمیز

،

واکسن کرونای روسیه

ثبت نظرات
captcha