کد خبر : ۳۴۸۶۳۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تغییرات محاسبه غلظت ۵ آلاینده شاخص

از ابتدای امسال محاسبه شاخص کیفیت هوا بر اساس استانداردهای سال ۲۰۱۸ تغییراتی کرده و سختگیرانه تر شده است. این تغییرات برای پنج آلاینده شاخص اعمال شده و بیشترین تغییرات نیز مربوط به آلاینده دی اکسید گوگرد است.

تغییرات محاسبه غلظت ۵ آلاینده شاخص

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، سازمان حفاظت محیط زیست اواسط سال گذشته روش جدید محاسبه شاخص کیفیت هوا را بر اساس استانداردهای سال ۲۰۱۸ سازمان محیط زیست آمریکا ابلاغ کرد. از این رو از ابتدای امسال محاسبه شاخص کیفیت هوا بر اساس دستورالعمل ها و نقاط شکست جدید صورت گرفته است.

بر اساس استانداردهای جدید برای محاسبه غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون برای نقاط شکست محدوده پاک و قابل قبول تغییراتی اعمال شده است و این موضوع می تواند باعث کاهش روزهای پاک از لحاظ این آلاینده شود همچنین حد شکست شرایط ناسالم برای گروه های حساس به ناسالم سختگیرانه تر شده و از عدد ۶۵.۵ میکروگرم بر متر مکعب  به ۵۵.۵ میکروگرم بر متر مکعب رسیده است.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، باتوجه به این تغییرات غلظت های بالایی از این آلاینده می تواند کیفیت هوا را به جای شرایط ناسالم برای گروه های حساس در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار دهد.

بر اساس این گزارش بیشترین تغییرات ایجاد شده در روش جدید محاسبه شاخص کیفیت هوا مربوط به آلاینده دی اکسید گوگرد است. از ابتدای امسال نه تنها اندازه گیری غلظت این آلاینده سختگیرانه تر شده است بلکه شاخص ساعتی به جای میانگین ۲۴ ساعته محاسبه می شود. با توجه به اینکه در بیشتر روزهای سال ازنظر آلاینده دی اکسید گوگرد در شرایط پاک قرار داریم، ممکن است که این روش جدید باعث افزایش روزهای قابل قبول به جای پاک شود. از سوی دیگر اعمال استاندارد یک ساعته به جای ۲۴ ساعته امکان اطلاع رسانی مناسب در زمان افزایش ناگهانی آن را فراهم می کند.

روش اندازه گیری غلظت آلاینده ازن نیز که آلاینده شاخص هوای تهران در روزهای گرم و تابستانی است تغییراتی کرده است. محاسبه شاخص برای این آلاینده به دو روش یک ساعته و ماکزیمم ۸ ساعته انجام می شود. در روش جدید، حدود شکست روش محاسبه غلظت ازن ۸ ساعته کمی سختگیرانه تر شده است و از این رو با افزایش نسبی روزهای نامطلوب ازنظر این آلاینده در ماه های گرم مواجه خواهیم بود.

درباره تغییرات مربوط به روش محاسبه آلاینده دی اکسید نیتروژن باید گفت که تا پیش از این اگر شاخص محاسبه شده برای این آینده کمتر از عدد ۲۰۰ بود، به عنوان آلاینده شاخص هوا معرفی نمی شد اما در روش جدید آلاینده دی اکسید نیتروژن نیز مانند سایر آلاینده ها در نظر گرفته شده است و در صورتی که مقدار شاخص آن فراتر از بقیه آلاینده ها باشد به عنوان آینده شاخص روز در نظر گرفته می شود.

 

کلید واژه :

تغییرات

،

محاسبه غلظت

،

آلاینده شاخص

ثبت نظرات
captcha