کد خبر : ۳۴۸۳۳۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تهران از ابتدای سال ۳۲ روز هوای آلوده داشته است

تهران از ابتدای سال ۹۲ روز هوای قابل قبول، ۳۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

تهران از ابتدای سال ۳۲ روز هوای آلوده داشته است

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است، البته همزمان با افزایش دما و افزایش غلظت ازن تا ظهر، هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده می شود.

همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد ۷۷  قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.

 تهران از ابتدای سال ۱۵ روز هوای پاک، ۹۲ روز هوای قابل قبول، ۳۰ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و ۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۹۰ روز هوای قابل قبول، ۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.

همچنین بیشترین دما برای روز جاری ۳۲ و کمترین دما  ۲۲ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

فارس

 

کلید واژه :

تهران

،

هوا

ثبت نظرات
captcha