کد خبر : ۳۴۸۲۲۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در هیات دولت

هیات وزیران به منظور رفع ابهام ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حد نصاب تشکیل جلسات و حق رأی اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در هیات دولت

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.

مطابق این اصلاحیه، دعوت برای تشکیل جلسات شورای عالی پس از موافقت رئیس شورا توسط دبیر شورا به عمل می آید. رسمیت جلسات موکول به حضور حداقل (۸) نفر از اعضاء و وزیرانی که به استناد تبصره ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دعوت شده اند، می باشد.

همچنین تصمیمات شورای عالی با رأی موافق حداقل (۷) نفر از اعضا و وزیران حاضر در جلسه قطعی است.

 

کلید واژه :

اصلاح آیین نامه اجرایی

،

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ثبت نظرات
captcha