کد خبر : ۳۴۸۲۰۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

طرح مطالعاتی در خصوص پارازیت گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی انجام شد

پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: طرح مطالعاتی بررسی و شناسایی نماتدهای (گروهی از جانوران پرسلولی…

طرح مطالعاتی در خصوص پارازیت گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی انجام شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، «مریم حاتم آبادی فراهانی» افزود: حبوبات به عنوان یکی از مهم ترین منابع گیاهی غنی از پروتئین پس از غلات بوده و دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می روند ولی عوامل تنش زا موجب می شود تا تولید این محصول با هزینه بیشتر و بازدهی کمتر همراه باشد.

وی ادامه داد: بیماری ها از جمله مهم ترین عوامل زیستی بازدارنده تولید حبوبات در دنیا بوده و این عوامل روی کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و خسارت سنگینی را به کشاورزان وارد می کنند.

پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: نماتدهای پارازیت گیاهی یکی از جمله عوامل خسارت زا به حبوبات از جمله لوبیا است که کاهش تولید در این محصول را به همراه داشته و موجب کاهش تولید می شوند.

حاتم آبادی فراهانی گفت: خسارت ناشی از نماتدها در مزارع لوبیا سالانه ۱۰ و ۹ دهم درصد برآورد شده و با توجه به سطح زیر کشت بالای لوبیا در استان مرکزی و اهمیت نماتدهای پارازیت گیاهی این تحقیق برای بررسی و شناسایی آن در استان انجام شد.
وی ادامه داد: در این طرح مطالعاتی ۱۸ جنس و ۲۲ گونه نماتد از زیرراسته (تیلنچینا) Tylenchina شناسایی شد و در بین نماتدهای شناسایی شده جنس Ditylenchus sp.  Aphelenchoides sp و خانواده Pratylenchidae به ترتیب با داشتن ۱۰۰، ۹۵  و ۵۸ درصد فراوانی، رایج ترین نماتدها در مزارع لوبیای استان مرکزی بودند.

پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت:  نماتدهای زیرخانواده (مرلینیینا) Merliniinae و خانواده Hoplolaimidae به ترتیب با فراوانی ۵۶ و ۳۹ درصد تنها در مزارع شهرستان خمین و شازند وجود داشتند.

پردیس تحقیقات و آموزش لوبیا خمین از جمله مجموعه های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی و یکی از  مهمترین مراکز علمی و پژوهشی کشور در زمینه لوبیا است.

مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال ۶۲ و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال ۷۲ به بهره برداری رسیده است که با ادغام وارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۷۹ با عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سپس در سال ۹۴ با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان ها این مرکز با نام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت کند.

این مرکز دارای بخش های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است که بستر مناسبی برای اجرای طرح های تحقیقاتی فراهم کرده است.
۲ ایستگاه از این ایستگاه ها به صورت ملی (پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه) و پنج ایستگاه دیگر (ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدک، آبخوان داری خشکرود و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک) بصورت استانی فعالیت می کنند.

ایرنا

 

کلید واژه :

طرح مطالعاتی

،

پارازیت گیاهی مزارع لوبیا

،

استان مرکزی

ثبت نظرات
captcha