کد خبر : ۳۴۸۲۰۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۱۴ هزار کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی در دو ماه

وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار داد: توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دو ماهه نخست امسال ۱۴ هزار کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی انجام شد و برای امسال…

۱۴ هزار کیلومتر مربع اکتشاف ذخایر معدنی در دو ماه

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران،  به استناد جداول آماری مربوطه به دلیل محدودیت کاری در ماه های آغازین سال ۹۹، نتایج فعالیت های زمین شناسی و اکتشافی، معمولا در سه ماهه دوم محقق می شود.

همچنین در زمینه تهیه نقشه زمین شناسی کاربردی در مقیاس های مختلف ( خشکی و دریا) هدف کمی ۵۵ ورقه پیش بینی شده، اما در دو ماهه به دلیل محدودیت های مزبور پنج ورقه تهیه شد و انتظار می رود در سه ماهه دوم  نتایج مربوطه محقق شود.

علاوه براین تهیه نقشه های مهندسی و مخاطرات زمین شناختی و زیست محیطی ( زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم و ..) هدف کمی ۳۰ ورقه نقشه برنامه ریزی شده که در دو ماهه چهار ورقه تهیه شد و این امر نیز به دلیل محدودیت ها، در سه ماهه دوم محقق خواهد شد.

براساس این داده ها، اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی (برداشت، پردازش، تعبیر و تفسیر، مدلسازی و معرفی مناطق امید بخش) هدف کمی ۳۵ هزار کیلومتر خطی درنظر گرفته شده که در دو ماهه عملکردی انجام نشده که در انتظار تامین منابع مالی است.

سرفصل نمونه های آنالیز شده زمین شناسی و اکتشافی، تعداد نمونه هایی که باید آنالیز شود در قالب هدف کمی ۲۸ هزار نمونه ثبت شده که در دو ماهه نخست امسال چهار هزار نمونه انجام شد که عملکرد مرتبط با نیازهای بخش فنی است.

همچنین در زمینه پتانسیل یابی و ارزیابی ژئو پارک های ایران، واحد سنجش آن محدوده ژئو پارک است که هدف کمی آن یک پیش بینی شده و در دو ماهه عملکردی نداشته و در توضیح آن آمده است، مطالعات به شیوه کتابخانه ای و دفتری در حال انجام است، اما پتانسیل یابی ها پس از برداشت های صحرایی و انجام تجزیه و تحلیل های متناسب با فرآیند یاد شده محدوده انجام و گزارش نهایی تدوین خواهد شد.

علاوه براین در زمینه گزارش های تحلیلی مجموعه داده های زمین شناسی و اکتشافی، پیش بینی در قالب هدف کمی تهیه پنج گزارش استانی بوده که در دو ماهه ابتدایی امسال یک گزارش تهیه و عملکرد مطابق با برنامه در حال پیشرفت است.

به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن وتجارت در ابتدای امسال اعلام کرد : براساس سیاست توسعه اکتشاف در سال ۹۹ بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور اضافه خواهد شد.

پیش از این مجموع ذخایر شناسایی شده کشور ۵۷ میلیارد تن اعلام شده بودکه از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.     

ایرنا

 

کلید واژه :

اکتشاف ذخایر معدنی

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha