کد خبر : ۳۴۸۱۴۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هیچ کس نمی تواند آینده ویروس کرونا را پیش بینی کند

استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: به نظر می رسد به تدریج افرادی که مبتلا به کرونا می شوند، سطح ایمنی جامعه بالا رفته و انتقال ویروس کمتر خواهد شد.

هیچ کس نمی تواند آینده ویروس کرونا را پیش بینی کند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، طلعت مختاری آزاد، با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند آینده ویروس کرونا را پیش بینی کند، افزود: به نظر می رسد به تدریج افرادی که مبتلا می شوند، سطح ایمنی جامعه بالا رفته و انتقال ویروس کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: اخیراً با تغییراتی که در «گلیکو پروتئین» سطحی ویروس به وجود آمده منجر می شود پادتن ایجاد شده، ویروس را بهتر خنثی کند و این تغییر به نفع میزبان بوده است.

مختاری آزاد با اشاره به افزایش حجم کار آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: همکاران آزمایشگاه نیز همانند کادر درمانی و پرستار خسته شده اند. به طوری که از اول اسفند تاکنون، به دلیل حجم نمونه هایی که به آزمایشگاه ارسال می شود تا نیمه های شب مشغول کار هستند و گاهی تعداد نمونه ها به روزی ۹۰۰ مورد نیز می رسد.

استاد ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدت زمان پاسخ دهی به نمونه های آزمایشگاهی را به شرط وجود کیت مورد نیاز، ۲۴ ساعت اعلام کرد و افزود: آنچه مسلم است، اینکه تمامی کسانی که در سیستم بهداشت و درمان کشور کار می کنند، شرایط سختی دارند.

مهر

 

کلید واژه :

آینده ویروس کرونا 

ثبت نظرات
captcha