کد خبر : ۳۴۸۱۲۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا و بحران هویت

بیماری همه گیر کروناویروس برای بسیاری از افراد بحران هویت ایجاد کرده وهویت آنان را به چالش کشیده است، اما برخی افراد با این شرایط به خوبی سازگار شدند و فقط رفتار آنان تغییر کرده و تغییری در درون آنان ایجاد نشده است.

کرونا و بحران هویت

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، طبق گزارش نیوز، دانشیار تری بولز از  دانشگاه ملبورن استرالیا، اظهار کرد: آیا هیجان اتمام دوران ابتدایی و ورود به مقطع بالاتر را به یاد دارید؟  یا خرید خودرو و خروج از منزل را برای اولین بار به خاطر می آورید؟

این موارد نمونه هایی از چگونگی تغییر وقایع عمیق در تغییر هویت است. در این موارد، هر هویت قبلی که دارای ارزش های نمادین، احساسات و رفتارهای خاص خود بوده، جایگزین موردی شده که بهتر یا مطلوب تر به نظر می رسد.

هویت ما در طول زندگی تغییر می کند، برخی تغییرات آسان اما تغییرات ناخواسته می تواند مشکل باشد.

زندگی سرشار از این تغییرات هویتی است که جایگزین احساس دیگر می شود. نکته مهم این است که وقتی درک می کنیم که ارتقاء یا بهبود حاصل می شود این روند فوق العاده آسان است و انتقال به آن باعث پریشانی نمی شود.

بااین حال ممکن است مواردی وجود داشته باشد که هویت ما را مورد تهدید قرار دهند و به سرعت موجب شکل گیری دوباره احساس ما از خود شوند و ما نتوانیم خود را با آن تطبیق دهیم. این وقایع در همه زمان ها افتاده، مانند وقتی شخصی در محل کار منصوب می شود و نقش متفاوتی به او داده می شود.

اما کووید-19 و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن به طور ناگهانی بسیاری از ما را تحت تاثیر قرارداد و با تغییرات ناگهانی در هویت ما همراه شد.

درحالی که بسیاری از ما قادر خواهیم بود به خوبی با تغییر شرایط و تغییرات هویتی مقابله کنیم  و حتی ممکن است آن را بپذیریم، برخی دیگر برای سازگاری با چگونگی درک خود، با کمترین منابع تلاش می کنند.

افرادی که با این مورد در ستیز هستند ممکن است احساس کنند با عدم تعلق روبرو می شوند و تعامل با دیگران و متعهد شدن به یک هویت جدید برای آنان سخت تر است. آنان ممکن است تجربه های مثبت را کمتر تجربه کنند.

در این زمان، افراد با بحران هویت تغییر "خود"  حداقل در زمانی کوتاه روبرو می شوند و چگونگی مقابله با آنها به منابع و میزان امنیت بستگی دارد.

زمانی که افراد با چالش هایی از نوع تغییر هویت روبرو هستند به گفته روان درمانی ممکن است سه گروه گسترده ایجاد شود:

گروه امن

افرادی با منابع خوب هستند، به عنوان مثال درآمد و خانواده باثبات  که تهدید  کووید-19را چیزی غیر از تهدید سلامتی نمی بینند. این افراد خوش شانس هستند و فقط نیاز به نظارت بر بهزیستی خود و پیگیری هشدارهای بهداشتی دارند. هویت آنان مانند دیگران تهدید نمی شود. درحالی که ممکن است تغییر در رفتار آنان ایجاد شود اما در درون آنان تغییر رخ نمی دهد.

گروه چالش

 افراد این گروه از پیامدهایی آینده خود دلسرد می شوند و هویت آنان تغییر می یابد و احتمالا کوچک می شود. این گروه باید تغییرات اساسی انجام دهند اما تهدید برای آنان همراه با تغییر درجه و تعداد تغییرات همراه است.

گروه آسیب پذیر

این گروه با تغییرات جهان روبرو شدند و دنیای آنان تغییریافته و کاملا پریشان هستند. به نظر می رسد جهان و وضعیت خوب آنان به سرعت در حال شکسته شدن است. حال آنان دیگر شبیه به آنچه در گذشته بوده نیست و مسیر آنان تغییریافته است. آینده احتمالی آنان به طور ناگهانی تغییر یافته، اما هنوز هم نمی توانند آینده یا هویتی جایگزین را به وضوح مشاهده کنند. برای معدودی از این افراد ممکن است کووید-19ضربه روحی در گذشته تصور شود که قبلا تجربه شده است.

در حالت ایده آل، گروه امن باید وظیفه مراقبت از دو گروه دیگر را در خود احساس کنند و ممکن است نیاز به تنظیم احساسات و تمایل به فکر کردن به دیگران داشته باشند. این گروه در موقعیت خوبی برای رهبری، آرامش بخشیدن و منابعی برای افرادی با بیشترین آسیب هستند.

افراد گروه چالش ممکن است با بررسی چگونگی برخورد سایر افراد درگذشته با چالش های مشابه، بتوانند خود را تقویت کنند. ممکن است از طریق صحبت با دوستان یا خانواده یا کشف روایت های سختی در ادبیات یا فیلم بهبود یابند.

روایت هایی از سختی های گذشته، مانند داستان های خانوادگی می تواند به افراد در مواجهه با سختی ها و سازگاری با هویت های جدید کمک کنند.

منبع ویژه در حمایت از هویت شخصی می تواند داستان ها و خاطرات اعضاء خانواده باشد که با مشکلات روبرو شده اند. این روایات می تواند منبع تسلی خاطر باشند و می توانند به افراد در ایجاد اعتمادبه نفس در آینده کمک کند.

اما هم برای گروه چالش و هم به ویژه برای گروه آسیب پذیر، حمایت اجتماعی حائز اهمیت است.

با صحبت کردن در مورد مشکلات و مشاوره، افراد می توانند مسیرهای احساسی و رفتار شناختی جدیدی را برای آینده ارزشمند ممکن، ایجاد کنند.

افراد در این گروه ها همچنین ممکن است نیاز به کمک مادی داشته باشند. افراد گروه آسیب پذیر به احتمال زیاد برای مدیریت احساسات منفی خود  به ویژه اضطراب، عصبانیت و افسردگی برای از بین بردن بی تفاوتی و ناامیدی نیاز به حمایت اجتماعی خانواده، مددکاران اجتماعی  و همچنین احتمالا حمایت روانی و پزشکی دارند.

این کمک همچنین باید بر کاهش قضاوت منفی و خود اتهامی با ظهور امکانات جدید متمرکز شود.

ایجاد یک هویت جدید، مانند یک هویت کاری، تصورات و گزینه های خلاقانه جدید را ایجاد می کند.

بودن و هماهنگ شدن با نفس جدید دیدگاه پذیرفته شده ای برای  غربی ها نیست، اما پذیرش آن چیزهایی که ما کنترل نمی کنیم در این زمان بسیار مهم است.

همچنین این امکان را برای ما فراهم می کند تا به فرصت های جدید خود گوش فرا دهیم و متعهد شویم. این موارد  نه تنها لذت را به ارمغان می آورد بلکه امنیت به ما می دهد و در کمک به دیگران کاربردی است.

کلید واژه :

کرونا

،

بحران هویت

ثبت نظرات
captcha