کد خبر : ۳۴۸۰۹۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چرا نوجوانان از فضای مجازی بیشتر آسیب می بینند؟

معاون کارگروه های انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: نوجوانان به دلیل آنکه در سن طغیانگری و عصیانگری هستند، برای ابراز وجودشان در فضای مجازی پشت هویت های جعلی، اقدامات خطرناکی را انجام می دهند.

چرا نوجوانان از فضای مجازی بیشتر آسیب می بینند؟

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران،  برخی از خانواده ها همچنان اعتقادی به زیست بوم مجازی ندارند و فکر می کنند دنیای فضای مجازی، دنیای کاغذی است و چندان تفکری برایش ندارند.

آنها بر این تصور هستند که فضای مجازی، محیطی مصون است، به همین دلیل زمانی که فرزندان شان ساعت ها در این فضا سپری می کنند، چندان حساسیتی به آن نشان نمی دهند؛ درحالی که همانطور که خانواده ها حساسیت های خاصی را برای فرزندان شان در زیست بوم حقیقی دارند، باید همان حساسیت ها و گاهی بیشتر را در فضای مجازی از خود نشان دهند.

 

در این میان متأسفانه والدین هم اطلاعی از زیست بوم مجازی ندارند و حتی در موارد مربوط به خودشان هم در این فضا حساسیتی به خرج نمی دهند و در نهایت شاهد هستیم که فرزندان شان هم به همین منوال در فضای مجازی سپری می کنند.

اختصاص زمان بسیار و بیهوده در زیست بوم مجازی که در نهایت چیزی عاید فرد نمی شود، نامش همان نداشتن رژیم مصرف رسانه است که متأسفانه در این موضوع هم والدین و هم فرزندان درگیر مشکلات بسیاری هستند. یعنی این موضوع همه گروه های سنی را درگیر خود کرده است که البته امیر یوسفی معاون کارگروه های انجمن سواد رسانه ای ایران معتقد است: فرزندان مان ممکن در سن نوجوانی بیشترین آسیب را از فضای مجازی ببینند؛ درست است که سنین کودکی آغاز این مسأله است و والدین می توانند در آن سن شروع به آموزش دادن بچه ها و هدایت شان کنند، اما به دلیل آنکه سن نوجوانی، سن طغیانگری و عصیان گری هر شخص است و نوجوان می خواهد در جامعه ابراز وجود کند و همین مسأله سبب می شود که در فضای مجازی قدم بردارد واین موضوع برای او در فضای مجازی پیش بیاید.

او بر این باور است که حضور فرد بدون هویت و پنهان شدنش پشت هویت های جعلی شاید فرصت مغتنمی برای بروز انرژی های درونی باشد؛ انرژی هایی که مجالی برای آزاد شدن پیدا می کنند و زمانی که نوجوان ممکن است در زیست بوم حقیقی به دور از چشم والدینش خطری را انجام دهد و یا کاری را ریسک کند، در زیست بوم مجازی احساس می کند که هویتش پنهان بوده و ممکن است همین ریسک پذیری و رفتار ریسک آمیز را در فضای مجازی انجام دهد.

 

به همین بهانه گفت و گویی را ساعتی در خصوص رژیم مصرف رسانه انجام دادیم. آنچه از نظر می گذرانید، حاصل گفت و گوی ما با این کارشناس حوزه رسانه است.

** تعریف شما از رژیم مصرف رسانه چیست؟

- در پاسخ به این پرسش ابتدا باید بگویم که تا اندازه ای با کلمه «رژیم» مشکل دارم؛ چراکه کلمه رژیم بار منفی دارد و در فرهنگ ما زمانی که از کلمه رژیم استفاده می شود، بیشتر مواقع برای کم کردن و رعایت سبک خاصی از غذاخوردن است که منجر به کم خوردن می شود؛ به همین دلیل برای موضوع رسانه بیشتر قائل به قاعده مصرف هستم و سبک مصرف را درست می دانم تا رژیم مصرف.

 

طبیعی است ما در هربخشی مصرف کننده باشیم باید از یک قاعده و سبک مشخصی پیروی کنیم، در غیراین صورت اگر از آن استانداردها بالا و پایین شود، قطعا متضرر خواهد بود. برای مثال پزشک به صورت مشخص برای بسیاری از داروها دوز مشخصی را تجویز می کند و بیمار ملزم است که براساس همان دوزها دارو را مصرف کند، درغیر این صورت با مشکلات دیگری روبرو خواهد بود.

موضوع مصرف رسانه به خود کاربر مربوط می شود و حتی جزو آزادی شخصی هر فردی به حساب می آید، اما کارشناسان و متخصصانی که رسانه را خوب می شوند، می توانند داشته های مردم را افزایش و دانسته های شان را ارتقا دهند، تا این اتفاق اگاهانه رخ دهد و هر کاربری براساس آن دریافت هایی که از مطالب دارد، برای خودش برنامه ریزی کند.

فارس

کلید واژه :

نوجوانان

،

فضای مجازی

،

آسیب

ثبت نظرات
captcha