کد خبر : ۳۴۸۰۸۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دورکاری بهره وری را افزایش و استرس را کاهش می دهد

نتایج یک پژوهش در آلمان نشان می دهد کار کردن از خانه می تواند از میزان استرس افراد کاسته و بهره وری آنها را افزایش دهد.

دورکاری بهره وری را افزایش و استرس را کاهش می دهد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، تارنمای دویچهوله گزارش داد: با همه گیر شدن ویروس کرونا بسیاری از کارفرمایان آلمان بخشی از نیروی کار خود به خانه فرستاده و طرح دورکاری را آغاز کرده اند.

نتیجه پژوهشی که به درخواست یک شرکت بیمه درمانی در آلمان درباره شرایط کار از خانه صورت گرفته، نشان می دهد که بسیاری از کارکنان مؤسسات تجربه مثبتی از دورکاری دارند و برخی حتی ترجیح می دهند پس از پاندمی هم به محل کار بازنگردند و همچنان از خانه کار کنند.
این کارکنان می گویند، کار از خانه اغلب استرس کمتری دارد. ۲۱ درصد پرسش شوندگان در این تحقیق کارکنانی بوده اند که قبل از همه گیر شدن کرونا مرتب در محل کار استرس داشته اند. این رقم پس از همه گیر شدن کرونا کاهش یافته  و به ۱۵ درصد رسیده است.

در مقابل میزان افراد شاغلی که "هرگز" یا "فقط گاهی" استرس داشته اند حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و از ۴۸ درصد به ۵۷ درصد رسیده است.
۵۶ درصد از افرادی که در حال حاضر به طور مرتب از خانه کار می کنند هم گفته اند که کارآمدی آنها در خانه از محل کار بیشتر است. دو سوم گفته اند رابطه کار و زندگی خانوادگی آنها بهتر شده و تعداد مشابهی هم ابراز خوشحالی کرده اند که زمان رفت و آمد به محل کار را در طول روز صرف کار دیگری می کنند.

این پژوهش که نتیجه آن در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته، توسط دو موسسه نظرسنجی IGES و Forsa با مشارکت حدود هفت هزار فرد شاغل صورت گرفته است.

این دو موسسه به درخواست بیمه خدمات درمانی «دی. ای کی» (DAK) که پیش از همه گیری کرونا از آنها شده بود، کار خود را آغاز کردند. آنها با هفت هزار فرد شاغل پیش و پس از همه گیر شدن کرونا گفتگو کردند و از آنها خواستند پرسش نامه هایی را پر کنند.

ایرنا

کلید واژه :

دورکاری

،

بهره وری

،

کاهش استرس

ثبت نظرات
captcha