کد خبر : ۳۴۸۰۷۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

صرفه جویی 27 میلیون متر مکعبی آب در استان سمنان با اجرای طرح تعادل بخشی

رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای سمنان از صرفه جویی بالغ بر 27 میلیون متر مکعبی در مصرف آب این استان با اجرای کامل طرح احیاء و تعادل بخشی در یک سال اخیر خبر داد.

صرفه جویی 27 میلیون متر مکعبی آب در استان سمنان با اجرای طرح تعادل بخشی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، مهدی قوشه ئی اظهار کرد: میزان صرفه جویی در مصرف آب استان سمنان با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب استان در بخش های مختلف این طرح شامل انسداد چاه های غیرمجاز، اصلاح پروانه های بهره برداری، کنتورهای هوشمند، تقلیل منصوبات چاه های دارای اضافه برداشت و... حدود 27 میلیون و 194 هزار متر مکعب بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان صرفه جویی در مصرف آب استان از محل شارژ کنتورهای هوشمند بوده است، تاکنون حدود یک هزار و 500 کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در سطح استان سمنان نصب شده است .

این مدیر مسوول یادآوری کرد: با مدیریت مصرف و شارژ این کنتورها، حدود 20 میلیون و 66 هزار متر مکعب صرفه جویی در یک سال گذشته انجام شده است.

رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای سمنان ادامه داد: در سال گذشته حدود 75 چاه غیرمجاز در استان سمنان مسدود شد که از محل انسداد این تعداد چاه های غیرمجاز، حدود 577 هزار متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب در این استان پهناور و کویری صورت گرفته است.

قوشه ئی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد 109 چاه بخش کشاورزی، مشمول اصلاح پروانه بهره برداری شدند که از این محل نیز حدود 5 میلیون و 172 هزار متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب انجام شد.

وی همچنین گفت: میزان صرفه جویی آب از محل تقلیل منصوبات تعداد 10 چاه دارای اضافه برداشت دبی لحظه ای با اجرای طرح تعادل بخشی در سال گذشته چیزی حدود 785 هزار متر مکعب بوده است.

رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای سمنان با بیان اینکه استان سمنان در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع شده بر ضرورت صرفه جویی و مصرف بهینه آب در این استان در بخش های سه گانه کشاورزی، صنعت و شرب تاکید کرد.

ایسنا

کلید واژه :

صرفه جویی آب

،

سمنان

،

اجرای طرح تعادل بخشی

ثبت نظرات
captcha