کد خبر : ۳۴۸۰۳۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دو خطری که در روزهای کرونایی صنایع غذایی را تهدید می کند

یک فعال صنایع غذایی، به مخاطره افتادن نیروهای کار و مدیران این صنعت از یک سو و باورهای درست و نادرست جامعه نسبت به امکان انتقال این بیماری از طریق محصولات صنایع غذایی از دیگر سو دو خطر عمده برای تداوم فعالیت این صنعت دانست.

دو خطری که در روزهای کرونایی صنایع غذایی را تهدید می کند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، اسماعیل خاتمی مقدم در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه همزمان با شیوع بیماری کووید ۱۹، از سوی برخی متخصصان و دلسوزان صنعت غذا، خطرات مستقیم و غیرمستقیم آن برای جامعه صنعتی، از جمله به تشکل های مرتبط، گوشزد شد، اظهار کرد: صنایع غذایی به دلیل ارتباط مستقیم و روزانه محصولاتشان با مردم، بیش از سایر گروه های صنعتی در خطر قرار دارد و احتمالا در آینده بیشتر آسیب خواهند دید.

وی تصریح کرد: به مخاطره افتادن نیروهای کار و مدیران این صنعت از یک سو و باورهای درست و نادرست جامعه نسبت به امکان انتقال این بیماری از طریق محصولات صنایع غذایی از دیگر سو دو خطر عمده برای تداوم فعالیت این صنعت است، تصریح کرد: این روزها هر دو خطر، فرم عملیاتی به خود گرفته و بسیاری از واحدهای تولیدی بخشی از نیروهای ستادی و اجرایی خود را به طور دائمی یا مقطعی از دست می دهند و برای برخی گروه های غذایی و یا برندهای تولیدی خبرها و شایعات نگران کننده و کاهنده مصرف در جامعه درحال شکل گیری و گسترش است.

این فعال صنعت غذا، با اشاره به اینکه انجمن صنایع غذایی مازندران هم به عنوان یک انجمن پیش رو، علیرغم برخی تاکیدات دلسوزانه، از آغاز فراگیری کووید ۱۹ تاکنون که بیماری مجددا به اوج رسیده، اقدام موثری برای اعضا و نیز مصرف کنندگان از خود بروز نداده و چه بسا به دلایلی منفعل هم بوده و نگران کننده تر اینکه به نظر نمی رسد برای آینده هم برنامه ای پیش رو داشته باشد، خاطرنشان کرد: این بیماری در کوتاه مدت از بین نمی رود و بسیاری از نشانه ها از طغیان بسیار بسیار پرهزینه آن در نیمه دوم سال حکایت می کند.

خاتمی مقدم تاکید کرد: از مسئولان ستادی انجمن درخواست می شود نسبت به این معضل، که شاید طومار تولیدکنندگان پرشماری را در هم بپیچد، مستقل از برنامه های دیگر و فعالیت های بوروکراتیک، هرچه زودتر طرحی بیندیشند. 

وی با ارائه راهکارهای مبنی بر اقدامات انجمن در سطح استانی و ملی، اظهار کرد: آموزش و انتشار تجارب واحدهای موفق تر و حساس سازی واحدهای تولیدی، کمک به تامین مواد و ابزارهای بهداشتی و ضدعفونی، تعامل با جامعه مصرف و پاسخ به شبهات مصرف کنندگان، تشویق به انجام مسئولیت های اجتماعی مرتبط، تعامل با دستگاه های دولتی برای تسهیل فرآیندهای اجرایی و نظارتی و غیره باشد.

ایسنا

کلید واژه :

خطر

،

کرونا

،

صنایع غذایی

ثبت نظرات
captcha