کد خبر : ۳۴۷۸۴۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جذب دانشجوی خارجی با آموزش مجازی در اولویت وزارت علوم قرار گرفت

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به شرایط فعلی، وزارت علوم از روش های جدیدی برای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه های کشور استفاده خواهد کرد و جذب دانشجوی خارجی براساس آموزش مجازی در اولویت برنامه ها است.

جذب دانشجوی خارجی با آموزش مجازی در اولویت وزارت علوم قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران،  یکی از برنامه اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بین المللی سازی دانشگاه ها و افزایش جذب دانشجویان خارجی است. به طوری که جذب ۷۵ هزار دانشجوی خارجی و بین المللی تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور  در نظام آموزش عالی هدف گذاری شده است.

مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس درباره سیاست وزارت علوم برای تحقق برنامه جذب بیشتر دانشجویان خارجی و بین المللی، گفت: وزارت علوم برای جذب دانشجویان خارجی و بین المللی در دانشگاه های کشور دارای 3 سیاست اصلی است و با توجه به شرایط فعلی، از روش های جدیدی برای تحقق این هدف استفاده خواهیم کرد.

*رویه فعلی، جذب دانشجوی بین المللی با آموزش مجازی است

وی توضیح داد: سیاست اول، پیگیری آموزش حضوری برای دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه های کشور است.

صدیقی گفت: سیاست دوم، به کار گیری ترکیبی از شیوه آموزش حضوری و آموزش غیرحضوری برای دانشجویان خارجی است.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: سیاست سوم هم آموزش غیرحضوری برای دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه های کشور است.

صدیقی تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا در جهان، رویه حاکم بر نظام های آموزشی را دچار تغییرات زیادی کرد که دانشجویان خارجی و بین المللی هم از این تغییرات تاثیر پذیرفته اند.

به گفته وی، در حال حاضر با توجه به شرایط جدید پیش آمده در جهان رویکرد کلی در جذب دانشجوی خارجی، آموزش مجازی است و بر همین اساس، در ایران هم شیوه جذب دانشجوی خارجی براساس آموزش مجازی در اولویت وزارت علوم قرار گرفته است.

فارس

کلید واژه :

دانشجوی خارجی

،

آموزش مجازی

،

وزارت علوم

ثبت نظرات
captcha