کد خبر : ۳۴۷۸۳۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ویروس کرونا تا چند ساعت روی چوب و سرامیک باقی می ماند؟

محققان موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می گویند: ویروس کرونا می تواند تا چهار روز بر روی سطوح چوبی و تا پنج روز بر روی سطوح سرامیکی باقی بماند.

ویروس کرونا تا چند ساعت روی چوب و سرامیک باقی می ماند؟

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محققان موسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بررسی شواهد موجود به این پرسش پاسخ داده اند که ویروس کرونا تا چند روز بر روی سطوح چوبی و سرامیکی فعال باقی می ماند.

آن ها می گویند: بر اساس مطالعات مختلف، ویروس کرونا می تواند بر روی سطوح چوبی تا چهار روز و بر روی سطوح سرامیکی تا پنج روز باقی بماند. یک مطالعه معتبر نشان داد که مدت بقای ویروس کرونای جدید بر روی سطوح چوبی دو روز است. اگر چه دیگر ویروس های خانواده کرونا تا چهار روز نیز بر روی سطح چوب باقی می مانند.

با توجه به این که اکثر گزارش ها، مدت زمان بقای ویروس را روی سطوح چوبی چهار روز و روی سطوح سرامیکی پنج روز بیان کرده اند، توصیه می شود بالاترین حد مشاهده شده برای رعایت احتیاط مد نظر قرار بگیرد.

ضدعفونی کردن سطوح سرامیکی و چوبی که با آن ها تماس مکرر وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد و از مواد ضدعفونی کننده مناسب در این زمینه استفاده شود.

ایسنا

کلید واژه :

ویروس کرونا

،

چوب و سرامیک

ثبت نظرات
captcha