کد خبر : ۳۴۷۷۵۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

میکروبیوم های روده موجب تغییر در تاثیر دارو می شوند

محققان در بررسی های خود به مطالعه تاثیر جامعه میکروبی روده بر داروهای خوراکی پرداختند.

میکروبیوم های روده موجب تغییر در تاثیر دارو می شوند

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محققان دانشگاه پرینستون نیوجرزی آمریکا، شیوه ای سیستماتیک برای ارزیابی نحوه تأثیر جامعه میکروبی روده ها بر تغییر یا متابولیز شیمیایی داروهای خوراکی به شیوه ای که بر کارایی و ایمنی شان تاثیر می گذارد، ایجاد کردند.

این شیوه به توسعه داروهای دارای عوارض جانبی کمتر، تاثیرگذاری بیشتر و شخصی شده براساس میکروبیوم فرد کمک می کند.

«محمد دنیا»، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این شیوه به ما امکان می دهد که به دیدگاه جامع و واقع بینانه تری از نقش میکروبیوم ها در متابولیسم دارو پی ببریم.»

روده ها اولین جایی هستند که قرص و داروهای مایع، جذب بدن می شوند.

محققان ۵۷ مورد را شناسایی کردند که در آن، باکتری های روده می توانند داروهای خوراکی موجود را تغییر دهند. این تغییرات شامل تبدیل دارو به حالتی غیرفعال و کاهش تاثیرگذاری آن و تبدیل دارو به ماده ای سمی که دارای عوارض جدی خواهد بود، هستند.

این چارچوب می تواند با شناسایی فعل و انفعالات احتمالی میکروبیوم ها-دارو و تغییرات ناشی از آن، به کشف دارو جدید کمک کند.

این شیوه همچنین به آنالیز بهتر مسمومیت و تاثیرگذاری داروهای موردآزمایش کمک می کند.

روده ها زیستگاه صدها گونه باکتری هستند که تشکیل جوامع آنها به شکل قابل توجهی بین افراد متفاوت است.

محققان دریافتند میکروبیوم های روده برخی افراد دارای تاثیر کمی بر داروی مصرفی هستند درحالیکه سایر میکروبیوم ها دارای تاثیر چشمگیری هستند که بیانگر آن است که چقدر نقش جامعه باکتری ها بر متابولیسم یک دارو مهم هستند. 

کلید واژه :

میکروبیوم های روده

،

تاثیر دارو

ثبت نظرات
captcha