کد خبر : ۳۴۷۷۴۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

شناسایی آنتی بادی های سرکوب کننده کروناویروس

محققان آنتی بادی های سرکوب کننده کروناویروس کشف کردند که قابلیت حفاظتی دارند و خنثی کننده هستند و در تولید دارو و واکسن مقابله با بیماری کووید-19 موثر خواهند بود.

شناسایی آنتی بادی های سرکوب کننده کروناویروس

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به گزارش مدیکال نیوز، هشت مورد از آنتی بادی های کشف شده با ویژگی خنثی کنندگی و حفاظتی واکنش موثر در برابر کرونا ویروس های خفاش دارند و حفاظت در برابر همه گیری های آینده را تضمین می کنند.

فیلیپ بروور و همکاران وی 403 آنتی بادی مونوکلونال را از سه بیمار بهبود یافته از بیماری کووید-19 و سارس جدا کردند و دریافتند که بیماران واکنش ایمنی قوی در برابر سنبله ویروسی، مجموعه پروتئینی که به گیرنده  ACE2 میزبان متصل و موجب عفونت می شود، نشان دادند. زیرمجموعه این آنتی بادی ها اپی توپ های مختلف سنبله کروناویروس را خنثی می کنند.

در تحقیق دیگری توماس راجرز و همکاران وی با استفاده از لوله ها باقابلیت عبور دهی بالا برای جداسازی آنتی بادی های مونوکلونال از آنتی بادی های موثر در خنثی سازی ویروس استفاده کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد، تعدادی از آنتی بادی های جداشده متصل به دامنه اتصال گیرنده (RBD) قابلیت خنثی سازی دارند. دو آنتی بادی از این آنتی بادی های خنثی کننده از بدن در برابر کروناویروس دفاع می کنند.

در تحقیق سوم آنا وک و همکاران وی برای شناسایی آنتی بادی های محافظ، صدها آنتی بادی را در برابر سنبله کروناویروس از حافظه سلول های B یک بیمار بهبودیافته از سارس جدا کردند تا ویژگی های آن را بررسی کنند.

دو ویروس ایجادکننده بیماری سارس و بیماری کووید-19 به یکدیگر نزدیک هستند. این ویروس ها با کمک سنبله ها به گیرنده ACE2 متصل شده تا بتوانند وارد سلول میزبان شوند. از میان آنتی بادی های شناسایی شده 9 آنتی بادی ویژگی خنثی کنندگی برای هر دو ویروس داشتند و هشت دامنه که به گیرنده ACE2 متصل می شود را مورد هدف قرار می دهند.

نتایج این سه تحقیق در طراحی داروهای آنتی بادی و واکسن مقابله با کووید-19 و همچنین طراحی واکسن های حفاظتی در برابر طیف وسیعی از کرونا ویروس ها مفید هستند.

کلید واژه :

شناسایی آنتی بادی

،

کروناویروس

ثبت نظرات
captcha