کد خبر : ۳۴۷۶۵۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دی اکسیدکربن جو زمین رکورد تازه زد

اگر چه میزان انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یافته، اما این امر موجب کاهش تجمع گاز دی اکسید کربن در جو کره زمین نشده است.

دی اکسیدکربن جو زمین رکورد تازه زد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، و به نقل از انگجت، میزان ایجاد آلودگی در جوکره زمین به علت فعالیت های مخرب بشر در گذشته تا بدان حد بوده که کاهش این فعالیت ها پس از شیوع ویروس کرونا هم موجب جبران و کاهش خسارت های گذشته نشده است.

آماری که توسط موسسه اقیانوس شناسی اسکریپتس منتشر شده، نشان می دهد تمرکز گاز دی اکسیدکربن در جو زمین در ماه گذشته به رکورد بی سابقه ۴۱۷ بخش در هر میلیون بخش (ppm) رسیده است.

درحالی که برخی دانشمندان امیدوار بودند کاهش رفت و آمدهای انسان به علت شیوع ویروس کرونا بتواند این وضعیت را اندکی تغییر دهد، حالا مشخص شده تراکم گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین به اندازه ای است که با کاهش چند ماهه فعالیت های مخرب ضدمحیط زیست وضعیت موجود بهبود نمی یابد.

پیش از این اعلام شده بود که تعطیلی های ناشی از شیوع ویروس کرونا به کاهش ۲۵ درصدی انتشار کربن در جو کره زمین انجامیده است ولی برای بهبود شرایط زیست محیطی این کاهش باید طی سال های آینده نیز ادامه یابد.

کلید واژه :

دی اکسیدکربن

،

جو زمین

ثبت نظرات
captcha