کد خبر : ۳۴۷۶۲۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هر گونه ادعای کشف داروی کرونا باید توسط معاونت غذا و دارو بررسی شود

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: مستندات هر گونه ادعایی مبنی بر کشف داروی کرونا باید توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی یا وزارت بهداشت بررسی شود.

هر گونه ادعای کشف داروی کرونا باید توسط معاونت غذا و دارو بررسی شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، محبوب نعمتی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر کشف داروی کرونا در یکی از شهرستان های استان، اظهار کرد: از این نوع ادعاها زیا شنیده ایم ولی هر فرد مدعی باید مستندات علمی خود را برای اثبات ادعایش داشته باشد.

وی اضافه کرد: اکثر مدعیان کاشف داروی کرونا، تحصیلات مرتبط با داروسازی را ندارند و اگر  فرد داروساز در تیم مدعی نباشد، ما به گفته ها و ادعاهای آن تیم شک می کنیم، حتما باید یک داروساز در تیم مدعی وجود داشته باشد که با مفاهیمی همچون رسپتور، سلول، کرونا و ویروس آشنا باشد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه تاکنون هیچ گزارشی در خصوص کشف داروی کرونا در استان به معاونت غذا و دارو ارائه نشده است، نه می توانیم این ادعا را تایید کنیم و نه می توانیم آن را رد کنیم و این مسئله فعلا قابل اظهار نظر نیست.

نعمتی خاطرنشان کرد: تا به این لحظه و در کل جهان، نه دارویی برای درمان کرونا کشف شده و نه تایید شده است.

کلید واژه :

کشف داروی کرونا

،

معاونت غذا و دارو

ثبت نظرات
captcha