کد خبر : ۳۴۷۴۴۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر ضد باکتریایی ترکیب چند گیاه دارویی

نتایج یک پژوهش نشان می دهد عصاره های آبی و الکلی ترکیب چهار گیاه برگ مورد، برگ حنا، پوست گردو و پوست حنا بر روی برخی از باکتری ها دارای اثر ضدباکتریایی است.

تاثیر ضد باکتریایی ترکیب چند گیاه دارویی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، میکروارگانیسم ها دارای نقش مهمی در ایجاد بیماری های انسان هستند. مرگ و میر فراوان ناشی از این عوامل، همواره بشر را بر آن داشته تا به دنبال راه هایی برای مقابله با میکروارگانیسم ها باشد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی، رو به فزونی دارد؛ زیرا گیاهان دارویی آثار سوء کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند. محققان در پژوهشی با عنوان بررسی خاصیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی ترکیب چند گیاه دارویی (حنا، پوست گردو، پوست انار و مورد) بر روی برخی باکتری های گرم مثبت و منفی" این موضوع را بررسی کرده اند.

در این پژوهش که توسط سیمین خسروی، زهرا رضایتمند و مژگان قیاسیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان انجام شده، آمده است: «در گذشته بسیاری از گیاهان دارویی برای رنگ آمیزی مو مورد استفاده قرار می گرفتند. بر همین اساس، در این تحقیق خاصیت ضدباکتریایی تعدادی از این گیاهان را مورد آزمایش قرار دادیم. در تحقیق حاضر، چهار نوع گیاه شامل برگ مورد، برگ حنا، پوست گردو و انار که برای رنگ کردن مو به صورت سنتی استفاده می شوند، انتخاب شدند. گیاهان انتخاب شده برای درمان بیماری های مختلف به کار می روند و آثار ضدباکتریایی آن ها در مطالعات متعددی نشان داده شده ولی تاکنون اثر ترکیب این گیاهان گزارش نشده است.

نویسندگان این مقاله در این تحقیق اثر ترکیب گیاهان فوق را بر روی برخی از باکتری های گرم مثبت و منفی مانند استافیلوکوکوس آرئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سابتیلیس، اشرشیاکلای و سودوموناس آئروژینوزا مورد ارزیابی قرار دادند.

بر اساس آن چه در این مقاله آمده است، باکتری اشرشیاکلای به صورت عادی در دستگاه گوارش انسان زندگی می کند و معمولا بیماری زا نیست، ولی سویه های خاصی از این باکتری تحت شرایط خاص می توانند بیماری های مختلفی ایجاد کنند. باسیلوس سابتیلیس فقط در بیمارانی که به ضعف پاسخ  ایمنی شدید دچار هستند، می تواند عامل بیماری زایی باشد و می توان از آن در اشخاص سالم به عنوان یک پروبیوتیک استفاده کرد و به ندرت باعث مسمومیت غذایی می شود.

نویسندگان این مقاله می گویند: «استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس از طریق پروتئین های سطحی خود، به پروتئین های خونی و ماتریکس خارج سلولی متصل می شود و با ایجاد بیوفیلم بر روی کانترهای درون عروقی و پروتزهای پزشکی مانند مبتلایان به دیالیز، موجب عفونت می شود.»

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «استافیلوکوکوس آرئوس نیز باکتری ای است که می تواند مسمومیت غذایی ایجاد کند. سودوموناس آئروژینوزا نیز زمانی بیماری زا است که به محیط های عاری از دفاع طبیعی وارد شود.»

در این مقاله بیان شده است: «گیاه حنا، مورد، انار و گردو از اطراف باغ بهادران در مرداد ماه سال 1396 جمع آوری شد و بعد از جمع آوری، برگ گیاه حنا و مورد و پوست انار و گردو در یک مکان خشک و فاقد نور قرار گرفتند و پس از خشک شدن در آسیاب پودر شدند و برای تهیه عصاره ها مورد استفاده قرار گرفتند. نمونه های باکتریایی نیز به صورت لیوفیلیزه از سازمان ملی پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه شدند.»

پژوهشگران پس از تهیه عصاره متانولی و عصاره آبی و همچنین سوسپانسیون باکتری اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی و آبی را بررسی کردند.

در این پژوهش آمده است: «بر اساس نتایج مطالعه حاضر، عصاره های آبی و الکلی ترکیب چهار گیاه برگ مورد، برگ حنا، پوست گردو و پوست حنا بر روی برخی از باکتری های گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس آرئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سابتیلیس و برخی از باکتری های گرم منفی مانند اشرشیاکلای و سودوموناس آئروژینوزا دارای اثر ضدباکتریایی است.»

این پژوهش در سی وششمین شماره ی نهمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی بیولوژی کاربردی منتشر شده است.

کلید واژه :

ضد باکتری

،

ترکیب گیاه دارویی

،

گیاه دارویی

ثبت نظرات
captcha